ΠΟΒΑΣ: Οδηγός Εφαρμογής της Β’ Φάσης του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»

εφαρμογής

Έχει ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και πρόκειται να δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες η ΚΥΑ για τον Οδηγό Εφαρμογής της β’ φάσης του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ».


Η β’ φάση του προγράμματος έχει προϋπολογισμό περίπου 250 εκατ. ευρώ και αναμένεται να καλύψει 25.000 κατοικίες.

Για την αποφυγή φόρτου στο πληροφοριακό σύστημα η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ορίζεται διαδοχικά ως εξής:

ΠεριφέρειεςΈναρξη υποβολής αιτήσεων
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας
Από 15.07.2019
Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων,
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου,
Βορείου Αιγαίου, Κρήτης
Από 18.07.2019
Αττικής, Νοτίου ΑιγαίουΑπό 22.07.2019

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού για κάθε περιφέρεια.

Έπειτα από μία πρώτη ανάγνωση του Οδηγού Εφαρμογής οι σημαντικότερες αλλαγές εστιάζονται στα παρακάτω:

  • στην 7η εισοδηματική κατηγορία (μόνο επιδότηση δανείου) καταργείται το άνω όριο όσον αφορά το εισόδημα. Άρα μπορεί να συμμετάσχει ο οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως εισοδήματος.
  • για την υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει να αποτυπώνεται η καταβολή τουλάχιστον του 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου.
  • το χρηματοδοτικό σχήμα (Ίδια Κεφάλαια/δάνειο) με το οποίο ο χρήστης επιθυμεί να μπει στο Πρόγραμμα δηλώνεται σε προγενέστερο στάδιο κατά την υποβολή της αίτησης.

Για να υποβάλει αίτηση ο ωφελούμενος θα πρέπει πριν να έχει υποβάλει την φορολογική δήλωση του 2019 λόγω του ότι η κατάταξη θα γίνει με βάση τα εισοδήματα που απόκτησε το φορολογικό έτος 2018.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση