ΠΟΒΑΣ: Νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Εξοικονομώ

Έπειτα από μία πρώτη μελέτη της προδημοσίευσης του οδηγού του νέου προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω σημεία που αφορούν τον κλάδο.


Η ΠΟΒΑΣ επισημαίνει τα εξής όσον αφορά το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ:

  • Οι ανώτατες τιμές επιδότησης όσον αφορά τα κουφώματα, παντζούρια και ρολά παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τα προγράμματα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ.
  • Για τη μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, ανά επιφάνεια κουφώματος, δε λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη νυχτερινής μόνωσης, δηλ. ρολού-εξώφυλλου, ή επικαθήμενου κουτιού.
  • Στην περίπτωση που επιλέγεται επικαθήμενο σύστημα κουτί-ρολό, αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά θερμοδιακοπτόμενο.
  • Η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) είναι επιλέξιμη μόνο όταν δεν μπορεί να αλλάξει όλο το κούφωμα (π.χ. διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτίρια).
  • Είναι υποχρεωτική η εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση) -συλλογή και παράδοση- των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) (π.χ. κουφώματα, λέβητες, υαλοπίνακες κ.α.) σε νομίμως αποδεκτούς χώρους παράδοσης Α.Ε.Κ.Κ. από τους διαχειριστές (ανάδοχοι ή ο κύριος του έργου) Α.Ε.Κ.Κ.
  • Δεν επιτρέπεται να εκτελέσει ο ίδιος ενεργειακός επιθεωρητής και τις δύο επιθεωρήσεις (Α΄ και Β΄).

Η ΠΟΒΑΣ σε συνεργασία με τους επιστημονικούς της συμβούλους θα μελετήσει αναλυτικά τόσο την προδημοσίευση, όσο και τον τελικό οδηγό του προγράμματος και θα ενημερώσει τον κλάδο για τις όποιες αλλαγές, αλλά και τα σημεία που χρήζουν προσοχή.

Απάντηση