ποβασ-γιατί-δεν-μπορεί-η-αντικατάστασ

αντικατάσταση

αντικατάσταση

ΠΟΒΑΣ: Γιατί δεν μπορεί η αντικατάσταση μόνο των υαλοπινάκων να επιτύχει ικανοποιητική εξοικονόμηση ενέργειας και να αποτελεί μια αυτοτελή παρέμβαση στο νέο πρόγραμμα

Απάντηση