ΠΟΒΑΣ: FPC για τον κατασκευαστή κουφωμάτων

ΠΟΒΑΣ-FPC
Print Friendly, PDF & Email

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία (ΠΟΒΑΣ) κρίνοντας ότι υπάρχει ανάγκη για εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής (FPC) που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων και της Σήμανσης CE, προτείνει ένα νέο, απλό και προσαρμοσμένο στις ελάχιστες ανάγκες του σύγχρονου κατασκευαστή κουφωμάτων Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής.

Η εφαρμογή ενός πλήρους και ορθά δομημένου Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής (ΠΟΒΑΣ – FPC) είναι απαραίτητη λόγω:

  1. Αλλαγών από την εφαρμογή του Κανονισμού (305/2011) για τα Δομικά Προϊόντα
  2. Των ελέγχων εφαρμογής της σήμανσης CE από της αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
  3. Των νέων KENAK & ΤΟΤΕΕ 2017

Οι απαιτήσεις του ΠΟΒΑΣ-FPC θα είναι κατ’ ελάχιστον όσες αναφέρονται στην §7.3 του προτύπου ΕΝ 14351-1. Το ΠΟΒΑΣ – FPC θα επικαιροποιείται έτσι ώστε να καλύπτει τόσο τις αλλαγές (π.χ. ΕΝ 14351-1 από το 2019, ενεργειακή σήμανση κουφωμάτων), όσο και τις πραγματικές ανάγκες του κατασκευαστή.

Η πιστοποίηση θα έχει διάρκεια 2 ετών και στη συνέχεια θα υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης.

Η εγκατάσταση του Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής σε κάθε εταιρεία θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια. Αρχικά ο κατασκευαστής θα λαμβάνει την απαραίτητη εκπαίδευση και το αντίστοιχο υλικό, μέσω σεμιναρίων 5ωρης διάρκειας με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 15 άτομα έτσι ώστε να γίνεται πραγματική εκπαίδευση και να αποφευχθούν σφάλματα του παρελθόντος.

Στην συνέχεια ο κατασκευαστής θα καλείται να εφαρμόσει αυτά που έχει μάθει στο σεμινάριο. Όταν ο κατασκευαστής είναι έτοιμος (μέγιστος χρόνος 2 μήνες από την ολοκλήρωση του σεμιναρίου) θα ακολουθεί έλεγχος από ειδικό συνεργάτη της ΠΟΒΑΣ, για να διαπιστωθεί η εγκατάσταση του FPC.

Οφέλη από την εφαρμογή ΠΟΒΑΣ – FPC

  • Τεκμηρίωση εφαρμογής απέναντι σε ελέγχους από δημόσιες υπηρεσίες (ΓΓΒ)
  • Εργαλείο
  • Φιλικό προς τον κατασκευαστή
  • Απονομή έπειτα από έλεγχο
  • Συνεχής επικαιροποίηση
Άρθρο: Στέλιος Λαμπρακόπουλος

Απάντηση