ΠΟΒΑΣ: Εκπαίδευση & πιστοποίηση επαγγελματιών αλουμινοσιδηροκατασκευαστών

ΠΟΒΑΣ-εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των κατασκευαστών, το Σωματείο Σιδηροαλουμινοκατασκευαστών Ν. Κοζάνης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ) και το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ οργάνωσαν και διεξήγαγαν σεμινάριο τεχνικής κατάρτισης διάρκειας 20 ωρών στο θεματικό αντικείμενο «Νέες τεχνικές δομικών έργων αλουμινίου-σιδήρου».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 12-27/07/2018 στην Κοζάνη και συμμετείχαν 16 επαγγελματίες του κλάδου από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ακολούθησαν εξετάσεις για την πιστοποίηση των τεχνικών προσόντων, οι οποίες διενεργήθηκαν από την TUV Austria Hellas στις 27/07/2018.

Εκπαιδευτής του σεμιναρίου ήταν ο υπεύθυνος Εκπαίδευσης & Πιστοποιήσεων της ΠΟΒΑΣ Δρ. Στέλιος Λαμπρακόπουλος.

Η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκφράστηκε ως ανάγκη των επαγγελματιών και ως επιθυμία του Σωματείου Σιδηροαλουμινοκατασκευαστών Ν. Κοζάνης και της ΠΟΒΑΣ, καθώς μόνο μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα της τυπικής αναγνώρισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από την κατάρτιση.

Αποτελεί πάγια θέση της ΠΟΒΑΣ η συνέχιση του έργου και η πιστοποίηση περισσότερων συναδέλφων, έτσι ώστε να αποκτήσει ο επαγγελματίας του κλάδου όλα τα απαραίτητα εφόδια αντιμετώπισης των προκλήσεων που συναντά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον.

Απάντηση