ΠΟΒΑΣ: Δηλώσεις του Προέδρου της στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ

Ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΣ κος Θεόφιλος Παγιάτης μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και συγκεκριμένα στις βραδινές ειδήσεις του Σαββάτου 21/01/2017,  για την παράνομη επαγγελματική δραστηριότητα που παρουσιάζει αυξητικές τάσεις το τελευταίο τρίμηνο.

Μείζον  πρόβλημα η μεγάλη έξαρση της αδήλωτης επαγγελματικής δραστηριότητας στον κλάδο των δομικών κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου αλλά και η αδήλωτη εργασία, τα οποία έχουν αυξηθεί το τελευταίο τρίμηνο και πιέζουν ακόμα περισσότερο τις νόμιμα λειτουργούσες μικρές η μεσαίες  επιχειρήσεις.

Τα φαινόμενα αυτά  παράγουν ακόμη περισσότερο αθέμιτο ανταγωνισμό, δημιουργώντας στις επιχειρήσεις οι οποίες καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για να συνεχίσουν να λειτουργούν και να ανταποκρίνονται στις καθημερινές υποχρεώσεις τους, σημαντικά προβλήματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΒΑΣ ερευνά το θέμα με κοινωνική ευαισθησία, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα και εντός των νομικών πλαισίων.

Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε διατυπώσει την πρόταση μας, να επιδοτούνται οι προσλήψεις ανέργων βιοτεχνών του κλάδου μας οι οποίοι έκλεισαν την επιχείρησή τους, από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις του κλάδου. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η ευκαιρία στον άνεργο συνάδελφο για μια νόμιμη απασχόληση  και θα περιοριστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός για τις βιοτεχνίες που λειτουργούν. Συγχρόνως θα  αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές και τα φορολογικά έσοδα από την αύξηση της νόμιμης απασχόλησης και της νόμιμης διακίνησης προϊόντων.

Απάντηση