Παρά την κρίση ο ελληνικός βωξίτης αιμοδοτεί την ελληνική οικονομία

Σταθερά ικανοποιητικές επιδόσεις, παρά την ύφεση που συμπιέζει τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζει η εξορυκτική βιομηχανία της χώρας στον τομέα του βωξίτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ο κλάδος του βωξίτη δείχνει μια σταθερότητα στην συνολική παραγωγή που κυμαίνεται από το 2012 και μετά στα επίπεδα από 1,82 έως 1,85 εκατ. τόνους το χρόνο. Οι πωλήσεις βρίσκονται στα επίπεδα των 65 – 70 εκατ. ευρώ με σημαντικό μέρος τους να κατευθύνεται σε εξαγωγές, ενώ διατηρούν, σε δύσκολες εποχές, τις θέσεις εργασίας.AdTech Ad

Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι ο βωξίτης στηρίζει τη βιομηχανία αλουμίνας – αλουμινίου, μία από τις πλέον δυναμικές δραστηριότητες της οικονομίας.

O βωξίτης αποτελεί το μοναδικό μετάλλευμα πρώτη ύλη παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου και έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, η οποία κατέχει σημαντική θέση όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίως, καθώς είναι μία από τις σημαντικότερες βωξιτοπαραγωγές χώρες. Τα βέβαια αποθέματα βωξίτη της Ελλάδας, ανέρχονται περίπου σε 130 εκατ. τόνους με τη ζώνη Ελικώνα – Παρνασσού – Γκιώνας να διαθέτει τα σημαντικότερα γνωστά κοιτάσματα που εκτιμώνται σε περίπου 100 εκ. τόνους.

Οι δύο μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πλέον συγκεντρώσει το σύνολο της εξορυκτικής δραστηριότητας του βωξίτη είναι ο όμιλος ΕΛΜΙΝ – Ευρωπαϊκοί Βωξίτες (προέκυψε μετά την εξαγορά της «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες» από την Γαλλική Kerneos που κατέχει και το 54% της ΕΛΜΙΝ των Γιάννη Βαρδινογιάννη και Λυμπέρη Πολυχρονόπουλου) και η εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟ του Ομίλου Μυτιληναίου.

Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ η συμβολή της εγχώριας εξορυκτικής βιομηχανίας (συνολικά) στο ελληνικό ΑΕΠ ανέρχεται στα 6,2 δισ. ευρώ και σε όρους απασχόλησης, η επίδραση της αντιστοιχεί στο 3,4% της εγχώριας απασχόλησης. Παρουσιάζει έντονη εξωστρέφεια, η οποία δεν περιορίζεται στο υψηλό ποσοστό της παραγωγής με προορισμό τις διεθνείς αγορές, αλλά αναδεικνύεται και από την ένταξη εγχώριων επιχειρήσεων σε πολυεθνικούς ομίλους, αλλά και με τη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων (joint ventures), με πολλά σημεία εξόρυξης στο εξωτερικό και με δίκτυα εξαγωγών σε πολλούς προορισμούς.

Απάντηση