Πάγκαλος: Πάγκος Περιμετρικού Μηχανισμού

μηχανισμού
Print Friendly, PDF & Email

Πάγκος συναρμολόγησης περιμετρικού μηχανισμού κουφωμάτων με δυνατότητα αυτόματης μέτρησης του τελάρου και κοπής του μηχανισμού.


Με βιδολόγο με laser αυτόματης τροφοδοσίας βιδών για το βίδωμα του μηχανισμού καθώς και μηχανισμό για το άνοιγμα της σπανιολέτας του φύλλου ανάκλησης.

Διαθέτει επίσης πριόνι με δίσκο κοπής για τα πηχάκια.

Απάντηση