Όλοι οι μεγάλοι βιομήχανοι και οι Σύνδεσμοι στην «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο βιομηχανιών για την ανάπτυξη»

Βιομήχανοι και Σύνδεσμοι
Ίδρυση μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας για την προώθηση των θέσεων των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.

Μια συλλογική πρωτοβουλία μεγάλων και μικρών βιομηχανικών επιχειρήσεων και Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων φέρνει την ίδρυση ενός νέου φορέα.

Το όνομα της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας είναι «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη». Η «Ελληνική Παραγωγή» έχει ως στόχο την προώθηση των θέσεων των επιχειρήσεων της βιομηχανίας σε κυβερνητικό επίπεδο αλλά και με τους διεθνείς φορείς. Μάλιστα στόχος της είναι να συνεργαστεί στενά με όλους τους θεσμικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νεοϊδρυθέντος φορέα στόχος του είναι να συμβάλλει στην ενδυνάμωση του ρόλου της μεταποιητικής βιομηχανίας. Όπως επίσης και όλων των συνδεδεμένων αλυσίδων αξίας, συμπεριλαμβανομένου και του πρωτογενούς τομέα, στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Πρωταρχικός σκοπός της «Ελληνικής Παραγωγής» αποτελεί η ανάδειξη και η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας, που διασφαλίζει ισχυρή και βιώσιμη οικονομία, ισόρροπη ανάπτυξη και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Ακόμα θα επιδιώξει την προώθηση της τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας, την εξωστρέφεια των βιομηχανικών επιχειρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα Ιδρυτικά Μέλη της “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ” είναι (με αλφαβητική σειρά) τα εξής:

 • “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ”
 • “ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
 • “ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
 • “ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”
 • “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
 • “ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΚΑΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”
 • “ΠΑΚΟ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ, ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
 • “ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ”
 • “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”
 • “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ”
 • “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”
 • “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”

Από τις βασικές επιδιώξεις της «Ελληνικής Παραγωγής» είναι και η πλήρης συνειδητοποίηση εκ μέρους της Πολιτείας, των Κοινωνικών Εταίρων και της κοινής γνώμης της σημασίας της μεταποιητικής βιομηχανίας για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, για την οριστική έξοδο από την κρίση.

Η ίδρυση της «Ελληνικής Παραγωγής» συνδυάζεται και με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας και ιδιαίτερα της πρωτοβουλίας για μια “Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Αναγέννηση“.

Στο πλαίσιο αυτό θα συνεργαστεί στενά με αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς φορείς και θα ενταχθεί στα σχετικά Δίκτυα.

Πηγή: ependitislive.gr

Απάντηση