Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο Εξοικονομώ – Επιλέξιμες κατοικίες, ωφελούμενοι και εισοδήματα

νέο-Εξοικονομώ

Πολύ πιο στοχευμένο αλλά και αποδοτικό ως προς τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας θα είναι το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το ερχόμενο φθινόπωρο. Συγκεκριμένα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Οκτωβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για ένα μήνα. Στόχος του ΥΠΕΝ είναι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνουν οι αξιολογήσεις ούτως ώστε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 να ξεκινήσουν οι εργασίες.


Με το νέο Εξοικονομώ προβλέπεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά 50 χιλιάδες οικίες και συνολικά 5.150.000 τετραγωνικά μέτρα στεγασμένων χώρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 632 εκατ. € (με ΦΠΑ) διανεμημένος ανά Περιφερειακή Ενότητα σύμφωνα με πληθυσμιακά και ενεργειακά κριτήρια.

Η συνολική μόχλευση των κεφαλαίων αναμένεται να φτάσει το 1 δισ. ευρώ, ενώ θα υπάρξει νέο σύστημα υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων.

Το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων για το νέο Εξοικονομώ και ένταξης με βαθμολογία και κατάταξη βάσει:

 • Ενεργειακών, Οικονομικών και Κοινωνικών κριτηρίων.

Το νέο πρόγραμμα θα δίνει προτεραιότητα σε:

 • Κοινωνικές ομάδες: ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους, πολυτέκνους
 • Νοικοκυριά με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες: χαμηλότερη ενεργειακή κλάση, υψηλό αριθμό βαθμοημερών θέρμανσης, παλαιότερες κατασκευές
 • Νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Επιλέξιμες κατοικίες

Επιλέξιμες κατοικίες μπορεί να είναι μεμονωμένα διαμερίσματα, οι μονοκατοικίες καθώς και οι πολυκατοικίες.

 1. Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 2. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται.
 3. Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 4. Να έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 5. Η πολυκατοικία να έχει σε ισχύ αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας
 6. Για αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, η κύρια χρήση αφορά αποκλειστικά στον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση).

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι μπορεί να είναι:

Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

 • Ιδιοκατοίκηση: η αίτηση γίνεται από τον συγκύριο που τη χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία
 • Δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση: η αίτηση γίνεται από τον επικαρπωτή ή τον πλήρη κύριο και η επιδότηση ανέρχεται στο 40% ανεξαρτήτου εισοδηματικής κατηγορίας.

Εισόδημα και επιχορήγηση

Τα ποσοστά της επιχορήγησης διαμορφώνονται ανάλογα με το εισόδημα.

Συγκεκριμένα για ακίνητα που ιδιοκατοικούνται τα ποσοστά επιχορήγησης διαμορφώνονται ως εξής:

 • Για ατομικό εισόδημα κάτω από 5 χιλιάδες ή οικογενειακό κάτω από 10 χιλιάδες το ποσοστό επιχορήγησης είναι 75%.
 • Για ατομικό εισόδημα από 10 χιλιάδες έως 20 χιλιάδες ή οικογενειακό από 20 χιλιάδες έως 30 χιλιάδες το ποσοστό επιχορήγησης είναι 55%.
 • Για ατομικό εισόδημα από 20 χιλιάδες έως 30 χιλιάδες ή οικογενειακό από 30 χιλιάδες έως 40 χιλιάδες το ποσοστό επιχορήγησης είναι 45%.
 • Για ατομικό εισόδημα από 30 χιλιάδες έως 50 χιλιάδες ή οικογενειακό από 40 χιλιάδες έως 60 χιλιάδες το ποσοστό επιχορήγησης είναι 40%.

Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ή ενοικίασης για όλα τα εισοδήματα το ποσοστό της επιχορήγησης είναι 40%.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και θα είναι ταυτόχρονη σε όλη την επικράτεια.

Η υπαγωγή αιτήσεων θα γίνεται με την μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης.

Μετά την υποβολή θα ανακοινώνεται η βαθμολογία του κάθε αιτούντα. (θα μπορεί να υπολογιστεί από πριν)

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής και αφού εκδοθούν και οριστικοποιηθούν οι πίνακες κατάταξης, θα καταρτίζεται ο πίνακας υπαγωγής αιτήσεων, βάσει των δεδομένων διαθέσιμων πόρων του προγράμματος ανά Νομό.

Κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν ως εξής:

 • 50% ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας
 • 5% υφιστάμενη ενεργειακή κλάση
 • 7% βαθμοημέρες θέρμανσης
 • 3% παλαιότητα κατασκευής
 • 15% ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα
 • 5% πλήθος εξαρτώμενων τέκνων
 • 5% μονογονεϊκή οικογένεια
 • 5% μακροχρόνια άνεργος
 • 5% ΑΜΕΑ

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων παρεμβάσεων έχουν ως εξής:

 1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ
 • Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο
 • Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
 • Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Παράθυρο
 • Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
 • Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Παράθυρο
 • Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
 • Μόνον υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου για περιπτώσεις διατηρητέων και κτηρίων εντός παραδοσιακών οικισμών).
 • Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο)
 • Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης
 • Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας
 1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
 • Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά
 • Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη
 • Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα
 • Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα
 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ
 • Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ
 • Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας
 • Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου
 • Αντλία θερμότητας
 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
 • Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης
 • Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου
 • Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55oC)
 • Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
 • Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου)
 • Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας
 1. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
 • Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home)
 • Αναβάθμιση φωτισμού (μόνον για πολυκατοικία)

Πηγή: capital.gr

Απάντηση