Οδηγός για το ΒΙΜ (Building Information Modeling)

Building-Information-Modeling

Το ACE-CAE (Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης) εξέδωσε οδηγό για το ΒΙΜ (Building Information Modeling), με τίτλο «Introduction to BIM» γραμμένο από τον Peter Sorensen με την υποστήριξη του Jürgen Lintner.


Σκοπός αυτού του οδηγού για το BIM (Building Information Modeling) είναι να δοθούν στους Αρχιτέκτονες κάποιες απαντήσεις στα θέματα που προκύπτουν από την ταχύτατη πρόοδο της ψηφιοποίησης της οικοδομικής δραστηριότητας.

Τον οδηγό αυτό οι Ευρωπαίοι Αρχιτέκτονες μπορούν να τον «κατεβάσουν» από εδώ

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση