Νοσοκομείο Καλαμάτας: Εξοικονόμηση 200.000 Ευρώ Ετησίως με το Net Metering

Ξεκινάει τις επόμενες ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας η κατασκευή τοy έργου εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού με τη μέθοδο του net metering. To Νοσοκομείο Καλαμάτας γίνεται αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη ιδίων αναγκών με την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού.

Η υλοποίηση του έργου, όπως έχει σχεδιαστεί από την Διοίκηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας, περιλαμβάνει δύο φάσεις.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες ξεκινά η 1η φάση, με την εγκατάσταση ενός μικρού φωτοβολταϊκού σταθμού 20 KWp πάνω από το κτίριο ενέργειας και το επόμενο διάστημα και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ολοκληρώνεται η 2η φάση με το πιλοτικό project του ΚΑΠΕ σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το Γερμανικό Φορέα Διεθνών Συνεργασιών, το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών και Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η 2η φάση του έργου περιλαμβάνει την στέγαση του χώρου στάθμευσης στον προαύλιο χώρο με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού σταθμού.

Πρόκειται για ένα έργο που η διοίκηση του Νοσοκομείου έχει σχεδιάσει και δρομολογήσει τα τελευταία δύο χρόνια, στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξοικονόμηση πόρων με την χρήση των ΑΠΕ.

Η Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας διαθέτει περίπου 5 στρέμματα επιφάνεια θέσεων στάθμευσης οι οποίες αφού στεγαστούν στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση Φ/Β Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός του Φωτοβολταϊκού συστήματος είναι η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας της τάξεως του 40% σε ετήσια βάση.

Με το παραπάνω έργο επιτυγχάνονται, μεταξύ άλλων, εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας της τάξεως του 40% ή 200.000€ ετησίως, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω μείωσης των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, μείωση λειτουργικού κόστους και ενεργειακή αναβάθμιση του ΓΝ Καλαμάτας.

Απάντηση