Νέο Διαδυκτιακό Σεμινάριο ΤΟΛ, με θέμα «Εποπτεία και διαφάνεια αποτελεσμάτων στο ΡΑΦ»

ΤΟΛ

Ο ΤΟΛ, διοργανώνει νέο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Εποπτεία και διαφάνεια αποτελεσμάτων στο ΡΑΦ».

Το σεμινάριο είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου στις 17:00.

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση, δωρεάν στην οθόνη του υπολογιστή σας, στην άνεση του δικού σας χώρου.

Κάντε δωρεάν εγγραφή εδώ

Θεματολογία του σεμιναρίου:

Το ΡΑΦ προσφέρει αυξημένες δυνατότητες εποπτείας, διαφάνειας και ελεγξιμότητας των αποτελεσμάτων της επίλυσης σε κάθε είδους κτίρια.

Βάσει δύο παραδειγμάτων, ενός κτιρίου Ο/Σ και ενός μεταλλικού, θα παρουσιαστούν τρόποι παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ΡΑΦ:

Κτίριο Ο/Σ

Σε ένα πολυώροφο κτίριο Ο/Σ με υπόγειο θα παρουσιαστούν:

 • Τα αποτελέσματα των απαιτούμενων από τους κανονισμούς γενικών ελέγχων συνολικά και αναλυτικά
 • Η αξιολόγηση της αντισεισμικής μορφολογίας του κτιρίου γραφικά με χρώματα και σε πίνακες
 • Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της δυναμικής ανάλυσης σε διαγράμματα και σε πίνακες των τεμνουσών σεισμικών δυνάμεων ορόφων
 • Οι αυτό-έλεγχοι ισορροπίας του κτιρίου συνολικά και σε κάθε κόμβο
 • Τα διαγράμματα παραμορφώσεων και εντάσεων των μελών του κτιρίου και η κατανομή τάσεων εδάφους της ελαστικής έδρασης
 • Τα αποτελέσματα των ελέγχων επάρκειας των δομικών στοιχείων Ο/Σ με διαφορετικούς τρόπους απεικόνισης: με χρωματική ένδειξη, σε πίνακες συνοπτικά ή αναλυτικά και σε απλό ή αναλυτικό κείμενο με δυνατότητα πλήρους επαλήθευσης
 • Οι έλεγχοι επάρκειας μήκους αγκύρωσης ράβδων στις δοκούς
 • Οι τοποθετημένοι οπλισμοί σε λεπτομερή 3 – Δ απεικόνιση
 • Τα σχέδια αναπτυγμάτων οπλισμού δοκών
 • Τα σχέδια λεπτομερειών οπλισμών υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων
 • Οι πίνακες κοπής και κάμψης των ράβδων οπλισμού

Μεταλλικό κτίριο

Σε ένα τυπικό ισόγειο μεταλλικό βιομηχανικό κτίριο θα παρουσιασθούν:

 • Γραφικά τα επιφανειακά φορτία από δράσεις ανέμου και χιονιού
 • Οι Σ/Φ δράσεων ανέμου, χιονιού και σεισμού βάσει κανονισμού
 • Η αυτόματη μετατροπή των επιφανειακών φορτίσεων σε γραμμικά φορτία δοκών και στύλων, με επαλήθευση της σύγκλισης σε κατάλληλους πίνακες
 • Η λειτουργία των μεταλλικών μάρκο-στοιχείων για τον ορθό υπολογισμό, ανά τοπικό άξονα μέλους, της επάρκειας σε καμπτικό και στρεπτοκαμπτικό λυγισμό
 • Ο έλεγχος επάρκειας συνδέσεων δοκών και έδρασης στύλων
 • Η προμέτρηση δομικού χάλυβα, τα σχεδία της οριστικής μελέτης και το τεύχος υπολογισμών

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα κλείσει με απαντήσεις σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων από την ομάδα υποστήριξης του ΤΟΛ.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση