Νέο Διαδυκτιακό Σεμινάριο ΤΟΛ, με θέμα «Εποπτεία και διαφάνεια αποτελεσμάτων στο ΡΑΦ»

ΤΟΛ

Ο ΤΟΛ, διοργανώνει νέο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Εποπτεία και διαφάνεια αποτελεσμάτων στο ΡΑΦ».

Το σεμινάριο είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου στις 17:00.

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση, δωρεάν στην οθόνη του υπολογιστή σας, στην άνεση του δικού σας χώρου.

Κάντε δωρεάν εγγραφή εδώ

Θεματολογία του σεμιναρίου:

Το ΡΑΦ προσφέρει αυξημένες δυνατότητες εποπτείας, διαφάνειας και ελεγξιμότητας των αποτελεσμάτων της επίλυσης σε κάθε είδους κτίρια.

Βάσει δύο παραδειγμάτων, ενός κτιρίου Ο/Σ και ενός μεταλλικού, θα παρουσιαστούν τρόποι παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ΡΑΦ:

Κτίριο Ο/Σ

Σε ένα πολυώροφο κτίριο Ο/Σ με υπόγειο θα παρουσιαστούν:

 • Τα αποτελέσματα των απαιτούμενων από τους κανονισμούς γενικών ελέγχων συνολικά και αναλυτικά
 • Η αξιολόγηση της αντισεισμικής μορφολογίας του κτιρίου γραφικά με χρώματα και σε πίνακες
 • Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της δυναμικής ανάλυσης σε διαγράμματα και σε πίνακες των τεμνουσών σεισμικών δυνάμεων ορόφων
 • Οι αυτό-έλεγχοι ισορροπίας του κτιρίου συνολικά και σε κάθε κόμβο
 • Τα διαγράμματα παραμορφώσεων και εντάσεων των μελών του κτιρίου και η κατανομή τάσεων εδάφους της ελαστικής έδρασης
 • Τα αποτελέσματα των ελέγχων επάρκειας των δομικών στοιχείων Ο/Σ με διαφορετικούς τρόπους απεικόνισης: με χρωματική ένδειξη, σε πίνακες συνοπτικά ή αναλυτικά και σε απλό ή αναλυτικό κείμενο με δυνατότητα πλήρους επαλήθευσης
 • Οι έλεγχοι επάρκειας μήκους αγκύρωσης ράβδων στις δοκούς
 • Οι τοποθετημένοι οπλισμοί σε λεπτομερή 3 – Δ απεικόνιση
 • Τα σχέδια αναπτυγμάτων οπλισμού δοκών
 • Τα σχέδια λεπτομερειών οπλισμών υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων
 • Οι πίνακες κοπής και κάμψης των ράβδων οπλισμού

Μεταλλικό κτίριο

Σε ένα τυπικό ισόγειο μεταλλικό βιομηχανικό κτίριο θα παρουσιασθούν:

 • Γραφικά τα επιφανειακά φορτία από δράσεις ανέμου και χιονιού
 • Οι Σ/Φ δράσεων ανέμου, χιονιού και σεισμού βάσει κανονισμού
 • Η αυτόματη μετατροπή των επιφανειακών φορτίσεων σε γραμμικά φορτία δοκών και στύλων, με επαλήθευση της σύγκλισης σε κατάλληλους πίνακες
 • Η λειτουργία των μεταλλικών μάρκο-στοιχείων για τον ορθό υπολογισμό, ανά τοπικό άξονα μέλους, της επάρκειας σε καμπτικό και στρεπτοκαμπτικό λυγισμό
 • Ο έλεγχος επάρκειας συνδέσεων δοκών και έδρασης στύλων
 • Η προμέτρηση δομικού χάλυβα, τα σχεδία της οριστικής μελέτης και το τεύχος υπολογισμών

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα κλείσει με απαντήσεις σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων από την ομάδα υποστήριξης του ΤΟΛ.

Απάντηση