Νέες ρυθμίσεις για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering)

ενεργειακό-συμψηφισμό-net-metering

Μια σειρά βελτιωτικών ρυθμίσεων που αφορούν την αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering) περιέχει η ΥΑ (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74999/3024, ΦΕΚ3971Β/30-8-2021) που δημοσιεύτηκε στα τέλη Αυγούστου 2021.


Σύμφωνα με την ΥΑ που αφορά την την αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering):

  1. Η μέγιστη ισχύς των συστημάτων αυξάνει από το 50% της συμφωνημένης ισχύος στο 100% για όλα τα συστήματα.
  2. Η μέγιστη ισχύς στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και την Κρήτη γίνεται 3 MW (από 1 MW πριν για το διασυνδεδεμένο και 500 kW για την Κρήτη).
  3. Η μέγιστη ισχύς στη Ρόδο για Ενεργειακές Κοινότητες γίνεται 1 MW (από 500 kW πριν).
  4. Διευκρινίζεται πόσα συστήματα εικονικού συμψηφισμού μπορούν να εγκατασταθούν ανά αυτοτελές ακίνητο.
  5. Διευκρινίζονται οι προθεσμίες απόκρισης του ΔΕΔΔΗΕ.
  6. Θεσπίζεται “Απλή γνωστοποίηση για τη σύνδεση σταθμών ενεργειακού συμψηφισμού στο Δίκτυο” για συστήματα έως 50 kW, διευκολύνοντας έτσι τη σύνδεση μικρών συστημάτων.
  7. Οι σταθμοί έως 50 kW δεν συμπεριλαμβάνονται σε σειρά προτεραιότητας του ΔΕΔΔΗΕ, επιταχύνοντας έτσι τη διασύνδεσή τους.

Δείτε το ΦΕΚ: εδώ

Πηγή: helapco.gr

Απάντηση