Νέες ΑΠΕ 4,4 MW εγκαταστάθηκαν τον Ιούλιο

Νέες μονάδες ΑΠΕ 4,4 μεγαβάτ τέθηκαν σε λειτουργία τον Ιούλιο, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του ΛΑΓΗΕ.
Πρόκειται για αιολικά 2,55 μεγαβάτ και μονάδες βιομάζας 1,85 μεγαβάτ. Οι μικρές προσθήκες του Ιουλίου έχουν ως αποτέλεσμα τα εξής αθροίσματα πλέον ανά τεχνολογία: Αιολικά 1962,77 MW, μικρά υδροηλεκτρικά 223,13 MW, βιοαέριο-βιομάζα 54,08 MW, ΣΗΘΥΑ 100,07 MW, κατανεμόμενη ΣΗΘΥΑ 334,00 MW, φωτοβολταϊκά διασυνδεδεμένου συστήματος 2.093,12 MW, φωτοβολταϊκά σε στέγες 374,69 MW.

Απάντηση