Νέα πιστοποίηση της Χαλκόρ A.E. για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

Χαλκόρ

Η Χαλκόρ A.E., μετά από επιθεώρηση από την TÜV Austria Hellas, έναν εκ των κορυφαίων ανεξάρτητων οργανισμών παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης, ολοκλήρωσε πρόσφατα την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 50001.

Το διεθνές πρότυπο EN ISO 50001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις δημιουργίας Συστήματος για τη διαχείριση της ενέργειας σε μία επιχείρηση και εστιάζει στον εντοπισμό των ευκαιριών που θα οδηγήσουν σε ενεργειακή βελτίωση.

Η Χαλκόρ, με το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας που εφαρμόζει, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, αποδεικνύει τη συμβολή της στην παγκόσμια προσπάθεια για την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων με στόχο τη μείωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής δήλωσε ο κος Π. Σαπουντζής, CEO της Χαλκόρ.

Ο CEO της TÜV Austria Hellas, κος Ι. Καλλιάς δήλωσε σχετικά: «Η TÜV Austria Hellas, μέλος του TÜV Austria Group, ως διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης για το ISO 50001, αναλαμβάνει την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, συμβάλλοντας έτσι στην ορθολογική αξιοποίηση φυσικών πόρων και τη λήψη αναγκαίων μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας.

Η πρόσφατη επιτυχημένη πιστοποίηση της Χαλκόρ, αποδεικνύει ότι εταιρίες που κατέχουν κορυφαία θέση στον κλάδο τους διεθνώς, επιλέγουν την πιστοποίηση για να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των Συστημάτων τους, γεγονός που τις καθιστά πρωτοπόρους στον κλάδο τους».

Πηγή: energyin.gr

Απάντηση