Μυτιληναίος: Πρωτοποριακή συνεργασία με την General Electric

Μυτιληναίος

Το Αλουμίνιον της Ελλάδος, ο τομέας μεταλλουργίας της Μυτιληναίος, σε συνεργασία με την GE Power, τον τομέα ενεργειακών υπηρεσιών της General Electric, δημιουργούν το πρώτο στον κόσμο ψηφιακό ισοδύναμο της διεργασίας ηλεκτρόλυσης του αλουμινίου.


Η πρωτοποριακή συνεργασία της Μυτιληναίος με την GE στοχεύει στην βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και τη μείωση της κατανάλωσης και κόστους ενέργειας στον τομέα του αλουμινίου.

Πρόκειται για μία καινοτόμα ψηφιακή λύση στην διαδικασία ηλεκτρόλυσης του αλουμινίου, βασισμένη στο λειτουργικό σύστημα Predix της GE.

H GE επιλέγει το Αλουμίνιον της Ελλάδος και η Μυτιληναίος εφαρμόζοντας τις ψηφιακές λύσεις της GE για την ηλεκτρόλυση του αλουμινίου ανοίγει το δρόμο για αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση κατανάλωσης ενέργειας στον κρίσιμο τομέα του αλουμινίου σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η εφαρμογή της ψηφιακής αυτής λύσης θα συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης της Αλουμίνιον της Ελλάδος, μειώνοντας, σε ετήσια βάση, το κόστος πρώτων υλών, την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος αποκατάστασης των τρυπημάτων στις λεκάνες ηλεκτρόλυσης.

Οι ψηφιακές εφαρμογές αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στην οργάνωση της επόμενης γενιάς της διεργασίας της ηλεκτρόλυσης του αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο και ξεκινούν από την Μυτιληναίος.

Πηγή: rpntv.gr

Απάντηση