Mytilineos: Αίτημα υπαγωγής των επενδύσεων αλουμίνας – αλουμινίου στον αναπτυξιακό

επενδύσεων

Ένα βήμα πιο κοντά στην έναρξη των επενδύσεων, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, για το νέο εργοστάσιο παραγωγής Αλουμίνας και την αναβάθμιση της μονάδας παραγωγής αλουμινίου, βρίσκεται ο όμιλος Mytilineos.


Επιπλέον, ετοιμάζεται να καταθέσει αιτήματα υπαγωγής των επενδύσεων που θα γίνουν στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, αφού το θέμα εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του ομίλου στις 6 Ιουνίου.

Σήμερα η επένδυση βρίσκεται στο στάδιο της βασικής µηχανολογικής µελέτης  για την κατασκευή του νέου εργοστασίου παραγωγής αλουµίνας, ενώ η τελική επενδυτική απόφαση αναμένεται στις αρχές του 2020, αφού ολοκληρωθεί το σύνολο των μελετών αποδοτικότητας.

Οι επενδύσεις αυτές έχουν προαναγγελθεί από το 2017 αλλά το μέγεθος και η σημασία τους απαιτούν χρόνο για την προετοιμασία τους.

«Είµαστε υποχρεωµένοι, λόγω των επενδυτικών  αβεβαιοτήτων στην Ελλάδα, να οριστικοποιήσουµε την επένδυση όταν θα µπορούµε να πούµε στους µετόχους ότι θα είναι σίγουρα αποδοτική», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο κ. Μυτιληναίος.

Αυτήν τη στιγµή είναι σε εξέλιξη οι μελέτες και εφόσον η τελική απόφαση είναι θετική, τότε η µονάδα θα είναι έτοιµη σε διάστηµα τριών ετών, αλλάζοντας πλήρως τα δεδοµένα για τον τοµέα µεταλλουργίας της Mytilineos αλλά και τη θέση της στη διεθνή αγορά.

Ιδιαίτερη σημασία για τη λήψη της επενδυτικής απόφασης έχουν οι διεθνείς εξελίξεις και η πορεία των τιμών της αλουμίνας τα επόμενα χρόνια.

Η Μυτιληναίος, ωστόσο είναι μεταξύ των πιο αποδοτικών εταιρειών αλουμίνας και στο πρώτο τεταρτημόριο των πιο φθηνών παραγωγών αλουμινίου στον κόσμο, κάτι που την κάνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική στη διεθνή αγορά.

Eπένδυση game changer

Το ύψος της επένδυσης θα φτάσει τα 400 εκατ. δολάρια (350 εκατ. ευρώ). Και με την ολοκλήρωσή της, αναμένεται να οδηγήσει σε διπλασιασµό της δυναµικότητας παραγωγής αλουµίνας στους 1 εκατ. τόνους.

Επίσης σχεδιάζεται η αναβάθμιση της μονάδας παραγωγής αλουμινίου, μια επένδυση 100 εκατ. ευρώ η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας από τις 190 χιλιάδες στις 250 χιλιάδες τόνους.

Σημειώνεται ότι με τη νέα μονάδα η  Αλουµίνιον της Ελλάδος στοχεύει την ακόμη μεγαλύτερη διείσδυσή της στη διεθνή αγορά, αξιοποιώντας τη συγκυρία.

Σήμερα συγκαταλέγεται µεταξύ των 20 µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου στον κόσμο και  είναι η μεγαλύτερη καθετοποιημένη βιομηχανία  στην Ευρώπη με μερίδιο 25%.

Η επένδυση, που έχει χαρακτηριστεί από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Μυτιληναίος, Ευ. Μυτιληναίο, ως game changer, θα βάλει τον όμιλο στο χάρτη των μεγάλων του κλάδου παγκοσμίως και τον κορυφαίο παραγωγό αλουμίνας στην Ευρώπη.

Το 2019 αναμένεται χρονιά ρεκόρ για τις μεταλλευτικές και εξορυκτικές επιχειρήσεις της Μυτιληναίος, με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)  του τομέα να αναμένεται να φθάσουν το 2019 στα 199 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη EBITDA του τομέα μεταλλουργίας το 2018 ανήλθαν σε 169 εκατ. ευρώ από 141 εκατ. ευρώ το 2017.

Τομέας Μεταλλουργίας: Η πορεία το πρώτο τρίμηνο

Το Α΄ Τρίμηνο του 2019 χαρακτηρίστηκε από τη μειωμένη τιμή LME κατά 14%  αλλά και την ενδυνάμωση του Δολαρίου ΗΠΑ, έναντι του Ευρώ. Αναφορικά με την τιμή  Αλουμίνας,  παρά την υποχώρηση από τα πολύ υψηλά επίπεδα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 2018, διαμορφώθηκε σε επίπεδα αντίστοιχα με το Α΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, το χαμηλό επίπεδο κόστους σε συνδυασμό με την επιτυχημένη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων, τόσο αναφορικά με την έκθεση στο LME, όσο και στην ισοτιμία Ευρώ – Δολαρίου ΗΠΑ, είχαν ως αποτέλεσμα την επίτευξη ισχυρής κερδοφορίας, η οποία κυμάνθηκε σε συγκρίσιμα επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία ένταξης της ΕΠΑΛΜΕ, που εξαγοράστηκε το 2018,  στο πλάνο του Τομέα Μεταλλουργίας, για την επίτευξη των στόχων συνολικής αύξησης παραγωγής κατά 50 χιλ. τόνους σε ορίζοντα διετίας και παράλληλη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Πηγή: mononews.gr

Απάντηση