Μια ενεργειακή λεωφόρος με υπεράκτια αιολικά πάρκα στη Βόρεια Θάλασσα

ενεργειακή λεωφόρος

Τα μεγάλα, διασυνδεδεμένα υπεράκτια αιολικά πάρκα στη Βόρεια Θάλασσα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση δημιουργίας μιας «ενεργειακής οδού» μέσω της οποίας οι χώρες θα μπορούν να ανταλλάσσουν πράσινη ενέργεια.

Αυτό είναι το όραμα της Κοινοπραξίας North Sea Wind Power Hub, που ανακοινώθηκε στους υπουργούς ενέργειας από πολλές από τις κορυφαίες οικονομίες του κόσμου στη φετινή Υπουργική Σύνοδο Καθαρής Ενέργειας (CEM) στη Δανία.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Energinet, Lars Barfoed, δήλωσε ότι τα μέλη της κοινοπραξίας μοιράζονται ένα όραμα που είναι τολμηρό αλλά απλό. «Θέλουμε να συνδέσουμε την μεγάλης κλίμακας υπεράκτια αιολική ενέργεια σε ένα κεντρικό κόμβο και να δημιουργήσουμε νέους ενεργειακούς και εμπορικούς άξονες μεταξύ των χωρών της Βόρειας Θάλασσας».

Τα ευρωπαϊκά κράτη εξετάζουν εδώ και καιρό το ενδεχόμενο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τη μια χώρα στην άλλη χρησιμοποιώντας διασυνδέσεις.

Προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικά και με περιορισμένο κόστος οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και την ενέργεια, είναι απαραίτητη η διεθνής συνεργασία και η καινοτομία, δήλωσαν τα μέλη της κοινοπραξίας στις 24 Μαΐου 2018 στο σύνοδο της Δανίας.

Μέχρι το 2040, η ισχύς των θαλάσσιων αιολικών πάρκων στη Βόρεια Θάλασσα θα μπορούσε να φτάσει τα 70-150 GW, σύμφωνα με την κοινοπραξία. Αυτό αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο περίπου της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ. Πρόκειται για περίπου 7-15 φορές μεγαλύτερη αιολική ισχύ, από ό, τι έχει εγκατασταθεί μέχρι σήμερα στη Βόρεια Θάλασσα.

Η κοινοπραξία πιστεύει πως προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να υπάρχει υψηλό επίπεδο προγραμματισμού και συντονισμού μεταξύ των χωρών. Μια διεθνής προσέγγιση θα μειώσει σημαντικά το κόστος των υποδομών και θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας. Αντί κάθε χώρα να συνδέει μόνη τα υπεράκτια αιολικά πάρκα της, υπολογίζεται ότι με μια διεθνή συνεργασία έως και το 30% του κόστους θα μπορούσε να εξοικονομηθεί.

Εκτός από την πρόταση δημιουργίας κεντρικού υπεράκτιου κόμβου αιολικής ενέργειας, η κοινοπραξία εξετάζει επίσης την εξέλιξη της αποθήκευσης και της μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία στην υπεράκτια αιολική ενέργεια. Η κοινοπραξία πιστεύει στην ενίσχυση της χρήσης του υδρογόνου ως βιώσιμη λύση στη βιομηχανία, τις μεταφορές και το οικοδομημένο περιβάλλον.

Φυσικά ένα τέτοιος κόμβος στη Βόρεια Θάλασσα δεν θα γίνει σε μια μέρα, δήλωσε η κοινοπραξία, αλλά οι εταίροι της κοινοπραξίας δεσμεύονται να διερευνήσουν τις δυνατότητές.

«Ένας κόμβος αιολικής ενέργειας στη Βόρεια Θάλασσα για να γίνει από όραμα πραγματικότητα, ανεξάρτητα από τεχνικά και οικονομικά στιχεία, απαιτεί πολιτική στήριξη από μεγάλο αριθμό συμμετεχουσών χωρών“, δήλωσε ο κ. Barfoed.

Τα μέλη της κοινοπραξίας περιλαμβάνουν τις εταιρείες Energinet, Gasunie, Port of Rotterdam, TenneT Netherlands και TenneT Germany.

Πηγή: e-mc2.gr

Απάντηση