ΜΕΤΚΑ: Συνεργασία για την υλοποίηση ηλιακών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ηνωμένο-Βασίλειο

Ο τομέας RSD της MYTILINEOS, METKA EGN συνεργάζεται με την Elgin Energy ώστε να αναπτύξει 76MW ηλιακά έργα -χωρίς επιδοτήσεις- στο Ηνωμένο Βασίλειο.


Η συναλλαγή αυτή θα παγιώσει περαιτέρω τη θέση της MYTILINEOS στην αγορά solarPV του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με την ολοκλήρωσή τους, τα φωτοβολταϊκά πάρκα (PV) θα είναι σε θέση να παράγουν αρκετή ηλεκτρική ενέργεια που θα καλύπτει τη ζήτηση για πάνω από 25.000 σπίτια και θα αντισταθμίσει 42.000 τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ετησίως.

Απάντηση