ΜΕΤΚΑ: Συμφωνία για νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Λιβύη

ΜΕΤΚΑ: Συμφωνία για νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Λιβύη

Η METKA βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη σύναψη συμφωνίας με τη Γενική Αρχή Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμης Ενέργειας της Λιβύης (GAEREL) για την υλοποίηση της σύμβασης σχεδιασμού, προμήθειας και κατασκευής (EPC) μιας νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Τομπρούκ της Λιβύης. Η συμφωνία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις 25 Ιανουαρίου 2017.

Το έργο, με συνολική ισχύ που υπερβαίνει τα 500MW, περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση 3 αεριοστρόβιλων General Electric GT13E2 σε διάταξη ανοιχτού κύκλου, καθώς και όλου του σχετικού βοηθητικού εξοπλισμού και ενός υποσταθμού 220/66kV. Η συμβατική αξία για τη ΜΕΤΚΑ ανέρχεται στα $380 εκατομμύρια.

Η σύμβαση υπόκειται στην τελική έγκριση των αρμόδιων κρατικών αρχών της Λιβύης και θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά το άνοιγμα ανέκκλητης ενέγγυας πίστωσης, βεβαιωμένης από διεθνή τράπεζα πρώτης κατηγορίας. Το έργο θα εκτελεστεί βάσει χρονοδιαγράμματος ταχείας εκτέλεσης (fast-track), ώστε ο πρώτος αεριοστρόβιλος να είναι έτοιμος για σύνδεση στο δίκτυο σε 9 μήνες από την έναρξη των εργασιών,  ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος αεριοστρόβιλος θα είναι έτοιμοι για σύνδεση στο δίκτυο σε 10 και 11 μήνες, αντίστοιχα.

Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο έργο της ΜΕΤΚΑ στη Λιβύη και τεκμηριώνει τη δέσμευση της εταιρείας να στηρίξει αγορές με ουσιώδεις ενεργειακές ανάγκες.

Απάντηση