Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου: Πουλήθηκε στην ElvalHalcor αντί 2,5 εκατ. ευρώ

Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου

Στην ιδιοκτησία της ElvalHalcor περνά η “Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου”, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Πωγώνι και η οποία μεταξύ άλλων παράγει και κέρματα του ευρώ για λογαριασμό του Δημοσίου.


Ολόκληρη η ανακοίνωση της ElvalHalcor αναφέρει τα εξής:

Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε στα 2,5 εκατ. ευρώ.

“Η ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «ElvalHalcor Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία» (στο εξής «ElvalHalcor ΑΕ») ανακοίνωσε ότι, στις 13 Απριλίου 2018, υπογράφηκε μεταξύ της «ElvalHalcor» και της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών», ενεργούσης με την ιδιότητα της ειδικής εκκαθαρίστριας της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη ΑΕ» (στο εξής «ΜΒΗ ΑΕ»), συμβολαιογραφική σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης προς την ElvalHalcor, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού της «ΜΒΗ ΑΕ», ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πάσης φύσεως απαιτήσεων, δικαιωμάτων, σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, λογότυπων, διακριτικών γνωρισμάτων, εμπορικής επωνυμίας και των πάσης φύσεως διοικητικών αδειών που συνδέονται με τη λειτουργία των στοιχείων ενεργητικού της «ΜΒΗ ΑΕ», αντί τιμήματος ποσού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Στόχος είναι η επαναδραστηριοποίηση της παραγωγής και με την εκμετάλλευση του διεθνούς εμπορικού δικτύου της «ElvalHalcor», η μετατροπή του προφίλ της μονάδας σε εξαγωγική”.

Πηγή: businessnews.gr

Απάντηση