Μάριος Δράμαλης: Οι επενδυτικές ευκαιρίες σε φωτοβολταϊκά πάρκα

Μάριος-Δράμαλης

Στις επενδυτικές ευκαιρίες σε φωτοβολταικα πάρκα αναφέρθηκε, με συνέντευξή του, ο πρόεδρος της εταιρείας SUNWIND DRAMALIS, Μάριος Δράμαλης, ενώ έδωσε τη δική του οπτική όσον αφορά την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τη Θεσσαλονίκη.


Κύριε Δράμαλη με βάση τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την πράσινη ανάπτυξη πως αυτό μεταφράζεται σε επενδυτικές ευκαιρίες για τον μικρομεσαίο επενδυτή στην Ελλάδα;

«Την αγορά φωτοβολταϊκών, αλλά και τις δανειοδοτήσεις για τέτοια έργα από τράπεζες, έχει ζωντανέψει η στρατηγική στροφή της κυβερνητικής πολιτικής προς την πράσινη ανάπτυξη. Το ενδιαφέρον αφορά στα μικρά κυρίως έργα, τα λεγόμενα «500άρια», δηλαδή όσα ανήκουν στη κατηγορία των έως 500 kW, τα οποία πρόκειται να συνδεθούν στο σύστημα εντός της χρονιάς, έκαστο εκ των οποίων έχει κόστος επένδυσης γύρω στα 280.000 ευρώ.

Αν έχετε ένα χωράφι από 8 στρέμματα και επάνω μπορείτε άμεσα να καταθέσετε αίτηση για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 500kw με απόσβεση της επένδυσης σε βάθος πενταετίας και με εγγυημένη τιμή 20ετίας.

Για την ενεργειακή κοινότητα ισχύος 1MW θα χρειαστείτε χωράφι από 12 στρέμματα και επάνω.

Το κόστος για την κατάθεση του φακέλου είναι 1.000€ για τα 500kw και 2.000€ το αρχικό στάδιο για την ενεργειακή κοινότητα 1MW. Το πρώτο βήμα είναι να ελέγξετε αν στο χωράφι σας μπορεί να γίνει φωτοβολταϊκό στην κατά τόπους Περιφέρεια προσκομίζοντας τοπογραφικό διάγραμμα.

Εάν γίνεται ξεκινάμε την κατάθεση φακέλου στον ΔΕΔΔΗΕ.Η Τράπεζα χρηματοδοτεί έως και το 100% της επένδυσης σε ορισμένους πελάτες της ,αλλά κατά κανόνα ζητάει 20%-30% ιδία συμμετοχή στην επένδυση με δέσμευση της σύμβασης με τον ΔΑΠΕΕΠ».

Ποιες είναι οι κατηγορίες επενδυτών;

«Οι Κατηγορίες επενδυτών φωτοβολταϊκών, εξαρτώνται από την τιμή Αναφοράς (€/MWh) Επενδυτές με έργα Άρα ένα έργο 500kw που αποδίδει 720.000kwh ετησίως x 0,0703 = 50.400€ τον χρόνο με κόστος κατασκευής 280.000€ περίπου άρα χρόνος απόσβεσης 5-6 χρόνια.

Για ενεργειακές κοινότητες 1MW με κόστος κατασκευής 500.000€ θα αποδίδει 1.440.000kwh ετησίως Χ 0,0703 = 101.232€ άρα χρόνος απόσβεσης 5 – 5,5 χρόνια. Η πώληση όλης της παραγόμενης ενέργειας δίνεται στο δίκτυο.

Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος επενδυτής;

Για συστήματα με ισχύ έως 500 kWp ή 1MW τα βήματα που απαιτούνται είναι:

  • Βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ‐με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων όπου απαιτείται ΕΠΟ‐, η οποία χορηγείται από την αρμόδια Περιφέρεια (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα έργα εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων).
  • Έγκριση μικρών εργασιών από την Πολεοδομία.
  • Προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.
  • Υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, πρώην ΛΑΓΗΕ).

Γνωρίζαμε ότι παλιά δεν μπορούσε κάποιος να κάνει φωτοβολταικό πάρκο σε γη υψηλής παραγωγικότητας, τώρα τι ισχύει;

Ειδικά η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις πουαθροιζόμενες με τις αγροτικές εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου51 του ν. 4178/2013, δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας».

Αναλαμβάνετε και την χρηματοδότηση των έργων;

Στην εταιρεία μας αναλαμβάνουμε κάθετα τον πελάτη σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου, αρχικά μελετητικά μετά αναλαμβάνουμε .όλο τον φάκελο αδειοδότησης του έργου και στην συνέχεια την χρηματοδότηση του από τραπεζικά ιδρύματα και τέλος την κατασκευή του έργου παραδομένο και συνδεδεμένο με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Τι πρέπει να προσέξει κάποιος επενδυτής στην αγορά από πού πρέπει να φυλάγεται.

«Ως μηχανικός ο ίδιος και ως εταιρεία με 300 έργα στο ενεργητικό μου και με την εμπειρία μου, θα σας πω, πως ο πελάτης θα πρέπει να επιλέξει μια σοβαρή εταιρεία για να συνεργαστεί με εμπειρία στην μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή έργων και με χρόνια παρουσία στον χώρο αδιαλείπτως, διότι έχουμε και εταιρείες διάττοντες αστέρες δυστυχώς στον χώρο μας που μπαίνουν χωρίς γνώση κοστολογίων ποιότητας έργου και γνώσεων καθαρά για ”αρπαχτές” και δυστυχώς αφήνουν προβληματικά έργα και φέσια σε προμηθευτές.

Αυτό θα πρέπει ο υποψήφιος πελάτης επενδυτής να το προσέχει και να πηγαίνει μόνο σε σοβαρές κατασκευαστικές εταιρείες με εμπειρία και έργα».

Γνωρίζουμε πως είστε και Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Οικιακών Κτιριακών Φωτοβολταϊκών και μέλος του Τομέα Ενέργειας της ΝΔ, ποια η πρόταση σας λοιπόν για την ανάπτυξη των Φωτοβολταϊκών στην Βόρεια Ελλάδα;

“Με στόχο την ίδρυση Ενεργειακής Τράπεζας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ως Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Οικιακών Κτηριακών Φωτοβολταϊκών ΣΤΕΓΗΣ, είχα θεσμικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο του ΔΕΔΔΗΕ Νικόλα Μπακατσέλο αλλά και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αναστάσιο Μάνο, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, αλλά και με τον Υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης Θεόδωρο Καράογλου στο Υπουργείο, αλλά και με τον Αντιπρόεδρο του ΑΔΜΗΕ Γιάννη Μάργαρη, στο πλαίσιο ενημέρωσης των φορέων και θεσμών με παράδοση φακέλου πρότασης μου για την ίδρυση της Ε.Τ.Α.Π.Ε. στην Ελλάδα με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Στη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκονται το 65% των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών και θα είναι ένα οικονομικό μοντέλο τεράστιας ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας, με ενεργειακό κέντρο την Θεσσαλονίκη, για όλα τα Βαλκάνια αλλά και την Ευρώπη, με αποθέματα ενέργειας από φωτοβολταϊκά που θα μπορούμε να εξάγουμε σε όλη την Ευρώπη, αλλά και από άλλες Α.Π.Ε., με πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με συγκεκριμένο σχεδιασμό και ωρίμανση του έργου, όπως ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βερολίνο για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης.

Στις συναντήσεις επισήμανα μεταξύ άλλων: «Πιστεύω πως η Θεσσαλονίκη ενδείκνυται για το έργο αυτό και η θέση αυτής της Τράπεζας ενέργειας, μπορεί να είναι στην ζώνη καινοτομίας στην Αλεξάνδρεια ζώνη και συγκεκριμένα στο διεθνές πάρκο τεχνολογίας και καινοτομίας Thess INTEC που εξήγγειλε και ο Πρωθυπουργός μας.

Η Ελλάδα μπορεί να καταστεί η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα, η οποία έχει απίστευτες δυνατότητες για ηλιακή και αιολική ενέργεια, και για γεωθερμία. Η Ελλάδα θα μπορούσε καταστεί η μονάδα παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να προωθήσει περαιτέρω την επιστήμη και την τεχνολογία στις Α.Π.Ε. εξειδικεύοντας σπουδές Μηχανικών Α.Π.Ε. στο Α.Π.Θ. που πιστεύω είναι μια καλή στρατηγική την οποία θα πρέπει να υιοθετήσει και η χώρα μας».

Πηγή: voria.gr

Απάντηση