Λυμπάρης Κεβορκιάν – Διευθύνων Σύμβουλος Europa Profil Αλουμίνιο: 40 και πλέον έτη αργότερα έχει πετύχει το στόχο της

Λυμπάρης Κεβορκιάν

Η Europa Profil Αλουμίνιο Α.Β.Ε. είναι η ισχυρότερη εταιρία διέλασης στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1974 από τον αείμνηστο Λυμπαρίτ Τ. Τζιρακιάν και έκτοτε αναπτύσσεται  με συνεχείς επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, τεχνολογία και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Σήμερα 40 και πλέον έτη αργότερα έχει υλοποιήσει το στόχο της να γίνει μία από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες εταιρίες αλουμινίου στην Ελλάδα με παράλληλη εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία εντείνεται διαρκώς.

Ποιά ήταν τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Εταιρείας / Ομίλου σας;

Παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα μας για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, η Europa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ καταφέρνει να θωρακίσει την θέση της. Προχωρώντας σε μία στρατηγικά σχεδιασμένη αναδιοργάνωση η εταιρία κατάφερε να βγει αλώβητη από την κρίση και παράλληλα να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της στην ελληνική αγορά, επεκτεινόμενη ταυτόχρονα σε ιδιαίτερα απαιτητικές αγορές του εξωτερικού. Ενδεικτικά μόνο αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρία μας είναι μία από τις ελάχιστες εταιρίες που παραμένει κερδοφόρα παρά την δραστηριοποίηση σε έναν κλάδο όπως ο κατασκευαστικός που έχει πληγεί έντονα, ενώ παράλληλα διατήρησε τον δανεισμό της σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα.

Ποιές υπήρξαν οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την της Εταιρεία / Όμιλό σας και πως τις αντιμετωπίσατε;

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις της εταιρίας είναι η συνεχής και παρατεταμένη οικονομική κρίση στο εσωτερικό την οποία η Europa αντιμετώπισε επιτυχώς μέσω προσεκτικού στρατηγικού σχεδιασμού με βάθος χρόνου και αναδιαρθρωτικών κινήσεων. Παράλληλα όμως για την Europa πρόκληση αποτελεί και το ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον στο οποίο έχει στοχεύσει η εταιρία μέσω προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ποιες είναι οι Στρατηγικές προτεραιότητες και τα σχέδια της Εταιρείας / Ομίλου, για την επόμενη διετία;

Βασικές προτεραιότητες της εταιρίας είναι η περαιτέρω θωράκιση και αύξηση του μεριδίου αγοράς της Europa στην εσωτερική αγορά και παράλληλα η περαιτέρω ανάπτυξη στις αγορές – στόχους του εξωτερικού και ειδικότερα στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην οικονομική ευρωστία της εταιρίας σε αυτή την δύσκολη συγκυρία;

Η οικονομική ευρωστία της εταιρίας βασίζεται σε πολλούς άξονες, αποτέλεσμα του μακρόπνοου στρατηγικού σχεδιασμού. Ενδεικτικά αναφέρονται: η υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας η οποία προέρχεται από τους συνεχείς, ενδελεχείς ελέγχους ποιότητας και την πιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασίων (ISO 9001:2008, Qualicoat, Qualideco), η συνεχής επέκταση της προϊοντικής γκάμας της εταιρίας που συνοδεύεται από συνεχείς πιστοποιήσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή ινστιτούτα (IFT Rosenheim, AAMA, AWA, DTI, ISTITUTO GIORDANO κα), οι ισχυροί δεσμοί με το εμπορικό δίκτυο, τους κατασκευαστές αλουμινίου και τους τελικούς καταναλωτές καθώς και οι κατάλληλα στοχευμένες ενέργειες marketing οι οποίες επισφραγίζουν διαχρονικά την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα του brand εντός της εσωτερικής αγοράς – σύμφωνα πάντα με τις έρευνες αγοράς.

Παράλληλα με την μακροχρόνια επιτυχημένη δραστηριότητα στο εσωτερικό, η Europa επενδύει και στοχεύει ενεργά σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί η υψηλότατη αξιολόγηση 3Α της εταιρίας από σημαντικούς πελάτες του εξωτερικού, που αποτελεί επιβράβευση των συντονισμένων προσπαθειών όλων των εμπλεκόμενων. Τέλος, οι διαρκείς επενδύσεις σε εξοπλισμό και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό σε μία εποχή που οι περισσότερες εταιρίες προχωρούν σε περικοπές, μας επιτρέπει να ατενίζουμε το μέλλον με ιδιαίτερη αισιοδοξία.

Πηγή: icap.gr

Απάντηση