ΛΑΓΗΕ: Έλλειμμα 434,58 εκατ. το 2017 στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ – Στάσιμες οι ΑΠΕ το Μάιο

Με έλλειμμα 281,24 εκατ. ευρώ θα ολοκληρωθεί το 2016 για τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ της χώρας μας, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του λειτουργού της αγοράς.
Ειδικότερα, στο Δελτίο ΑΠΕ Ιουνίου ο ΛΑΓΗΕ αναφέρει ότι τον Απρίλιο το έλλειμμα του λογαριασμού ανήλθε στα 98,68 εκατ. και τον Μάιο εκτινάχθηκε στα -142,53 εκατ. ευρώ.
Ενδεικτικά να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο εκτιμάται ότι το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού θα αυξηθεί στα 170,01 εκατ., για να κλείσει το μήνα Δεκέμβριο στα -281,24 εκατ. ευρώ.
Ελλειμματική θα είναι η εικόνα του λογαριασμού ΑΠΕ και το 2017 καθώς φαίνεται, με το ΛΑΓΗΕ να κάνει λόγο για έλλειμμα της τάξης των 262,32 εκατ. τον Ιανουάριο, το οποίο θα αυξηθεί στα 407,37 εκατ. τον Αύγουστο και θα κορυφωθεί στα 434,85 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.
Αντίστοιχη θα είναι η εικόνα του λογαριασμού και το 2018, με το έλλειμμα τον Ιανουάριο να εικάζεται ότι θα φτάσει τα -420,65 εκατ., τον Απρίλιο τα -450,19 εκατ., τον Μάιο τα 493,28 εκατ.
Στασιμότητα στις ΑΠΕ
Σύμφωνα με το ίδιο δελτίο, στα 5.289 MW παρέμεινε η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ στο σύνολο της χώρας, το μήνα Μάιο.
Αξίζει να αναφερθεί ότι υπήρξε στασιμότητα σε όλες τις ΑΠΕ. Ειδικότερα, η ισχύς των αιολικών ανήλθε στα 2.180 MW τα αιολικά, των φ/β 2.229 MW, των φ/β στέγης στα 375 MW, των υδροηλεκτρικών στα 224 MW, των μονάδων βιομάζας-βιοαερίου στα 52 MW και της συμπαραγωγής στα 230 MW.

Απάντηση