Κοινός διαγωνισμός για αιολικά και φωτοβολταϊκά από τη ΡΑΕ

ΡΑΕ

Ο ήλιος και ο άνεμος θα διαγωνιστούν για πρώτη φορά για μια θέση στην ελληνική ενεργειακή αγορά, σε κοινό διαγωνισμό που διοργανώνει την άνοιξη η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στον οποίο αναμένονται – σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της Αρχής – προσφορές για περισσότερα από 600 μεγαβάτ.


Πρόκειται για τον πρώτο μειοδοτικό διαγωνισμό στον οποίο θα συμμετάσχουν επενδυτές τόσο σε αιολικά όσο και σε φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ οι δημοπρασίες που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι έγιναν ξεχωριστά ανά τεχνολογία.

Η νέα δημοπρασία – οι προδιαγραφές της οποίας τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ – απευθύνεται επί της ουσίας στις μεγάλες μονάδες που σχεδιάζονται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών καθώς σε αυτήν θα μπορούν να συμμετάσχουν οι εξής κατηγορίες έργων:

  • Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.
  • Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW.
  • Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.
  • Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW.
  • Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός αιολικού και ενός φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.
  • Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη κοινού σημείου σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW.

Η ισχύς που δημοπρατείται θα είναι κατ ‘ ανώτατο όριο 400 μεγαβάτ ενώ πηγές της ΡΑΕ εκτιμούν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργων από τη ΔΕΗ και ιδιώτες επενδυτές μπορεί να ξεπεράσει τα 600 μεγαβάτ.

Σε κάθε περίπτωση ισχύει ο “κανόνας ανταγωνισμού” που έχει θέσει η Ολομέλεια της Αρχής, σύμφωνα με τον οποίο η συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει (σε όρους ηλεκτρικής ισχύος) να είναι 75 % υψηλότερη από τη δημοπρατούμενη.

Αυτό σημαίνει ότι η δημοπρατούμενη ισχύς προσαρμόζεται ώστε να τηρείται αυτή η αναλογία και να διασφαλίζεται έτσι ο ανταγωνισμός.

Φορείς της αγοράς θεωρούν πάντως υπερβολικό το ποσοστό του 75 % υποστηρίζοντας ότι οδηγεί τελικά σε λιγότερες επενδύσεις στην “πράσινη” ενέργεια ενώ τονίζουν την ανάγκη να είναι επαρκές το χρονικό περιθώριο υλοποίησης των έργων καθώς η τεχνολογία τόσο των ανεμογεννητριών όσο και των φωτοβολταϊκών πάνελ εξελίσσεται διαρκώς.

Έτσι ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για χρήση της βέλτιστης τεχνολογίας και συνεπώς για χαμηλότερες προσφορές στο διαγωνισμό.

Σύμφωνα με την προκήρυξη που έχει τεθεί σε διαβούλευση η ανώτατη τιμή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας καθορίζεται στα 64,72 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 15 Μαρτίου και ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15 Απριλίου.

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση