ΚΕΝΑΚ, Ενεργειακή Επιθεώρηση, Ενεργειακή Απόδοση & Κτίρια nZEB: Μεθοδολογία & Νομοθεσία

ΚΕΝΑΚ-nZEB

Ο ΚΕΝΑΚ, οι ενεργειακές επιθεωρήσεις, οι μελέτες ενεργειακής απόδοσης και τα κτίρια nZEB αποτέλεσαν το επίκεντρο διήμερου σεμιναρίου που δοργάνωσε το ΤΕΕ.


Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από τον κ. Λάσκο Κωνσταντίνο, πολιτικό μηχανικό Α.Π.Θ., σύμβουλο ενεργειακού σχεδιασμού και εξοικονόμησης ενέργειας και Πρόεδρο Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο παρουσιάστηκε η εθνική νομοθεσία που διέπει τις μελέτες ενεργειακής απόδοσης νέων και ανακαινιζόμενων κτιρίων, και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν οι βασικές αρχές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και των σχετικών Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ, παρουσιάστηκε το εθνικό λογισμικό βάσης ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και τέλος, επιλύθηκε ένα ενδεικτικό παράδειγμα ενεργειακής επιθεώρησης.

Δείτε παρακάτω τις παρουσιάσεις και τα video των 2 ημερών:

1η Μέρα

Παρουσίαση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

1ο Video:

2η Μέρα

Παρουσίαση νομοθετικού πλαισίου

2ο Video:

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση