ΚΑΠΕ: Προβολή του Ενεργειακού Κόμβου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων “Energyhub For All”

Ο ενεργειακός κόμβος “EnergyHUB for ALL” βρίσκεται σε λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2015.

  • Είναι μία Πύλη πληροφοριών για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και ταυτόχρονα ένας “Κόμβος” επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην ενεργειακή ανακαίνιση των νοικοκυριών.
  • Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου REQUEST2ACTION, όπου το ΚΑΠΕ συμμετέχει ως εταίρος και έχει στοχεύοντας στην ενθάρρυνση της χρήσης των συστάσεων από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), και επιτυγχάνοντας μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον κόμβο στην ιστοσελίδα: http://www.energyhubforall.eu/

Απάντηση