Ημερίδα ΚΑΠΕ την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στο Titania με θέμα “Ενεργειακή Διαχείριση και Παρακολούθηση των Δημοτικών Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια”

Ενεργειακή Διαχείριση και Παρακολούθηση των Δημοτικών Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), διοργανώνει, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, 8:30 – 17:00, στο ξενοδοχείο Τitania Hotel στην Αθήνα, ενημερωτική ημερίδα με θέμα: Ενεργειακή Διαχείριση και Παρακολούθηση των Δημοτικών Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ”, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων Mayors in Action και 50000&1 SEAPs.

Το ευρωπαϊκό έργο Mayors in Action με τίτλο “ Empowering Supporting Structures of the Covenant of MAYORS to assist Local Authorities IN implementing and monitoring their Sustainable Energy ACTION Plan”, ενδυναμώνει τους Συντονιστές και τους Υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων ώστε να παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση στους Δήμους στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση του ΣΔΑΕ τους.

Το έργο 50000&1 SEAPs με τίτλο “Supporting Local Authorities in the development and integration of SEAPs with Energy Management Systems according to ISO 50001” έχει ως στόχο την υποστήριξη των Δημοτικών Αρχών στην εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης, και συγκεκριμένα την πιστοποίησή τους με το πρότυπο ISO50001, παράλληλα με την ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας που υποβάλλουν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τους συντονιστές και υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων. Στόχος είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των έργων και, ειδικότερα, η ανταλλαγή εμπειρίας σχετικά με έργα και διαδικασίες που αφορούν στη συμμετοχή των Δήμων στο Σύμφωνο των Δημάρχων και η υποστήριξη των Τοπικών Αρχών στο σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας και της επίτευξης των στόχων τους για την ενέργεια και το κλίμα.  Στο τέλος της Ημερίδας θα υπάρξει ανοιχτή συζήτηση μεταξύ Δημάρχων και φορέων που υποστηρίζουν το Σύμφωνο των Δημάρχων στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες: κα. Ζαχαροπούλου Μαρία ([email protected], 210 6603251).

Απάντηση