Ημερίδα για τις ενεργειακές κοινότητες από το ΚΑΠΕ

Ημερίδα από το ΚΑΠΕ

Ημερίδα με τίτλο “Ανάπτυξη έργων ΑΠΕ από τις Ενεργειακές Κοινότητες – Διεθνείς εμπειρίες και προοπτικές για την Ελλάδα”, διοργανώνει το ΚΑΠΕ την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, και ώρες 9:30 – 16:00, στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» του κτιρίου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών -ΕΒΕΑ, (Ακαδημίας 7, Αθήνα).[su_spacer size=”10″]

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Promotion of Renewable Energies and Energy Efficiency”, το οποίο υλοποιείται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σε συνεργασία με το Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH – GIZ (Γερμανικός Οργανισμός Διεθνούς Συνεργασίας) και επιχειρεί την εισαγωγή στο θεσμό των «Ενεργειακών Κοινοτήτων» και την προοπτική ανάληψης έργων ΑΠΕ από αυτές, ενώ στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών με εκπροσώπους ενεργειακών κοινοτήτων από άλλες χώρες.

Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τις «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις», η Ενεργειακή Κοινότητα είναι ένας Αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Μέλη μιας ενεργειακής κοινότητας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού. Οι διατάξεις του προσχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ προβλέπουν σειρά κινήτρων για τις Ενεργειακές Κοινότητες, όπως σταθερό φορολογικό συντελεστή εισοδήματος για πέντε χρόνια, ένταξη τους στον αναπτυξιακό νόμο, εξαίρεση τους από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες και υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κ.α.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται ήδη 5 Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί (Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου, Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας, Electra energy, σEnergy και Iris Hellas).

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ από τις Ενεργειακές Κοινότητες, αλλά και η οικονομική ανάλυση και οι δυνατότητες χρηματοδότησης.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα: «Προοπτικές για την μελλοντική ανάπτυξη έργων ΑΠΕ από τις Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα» θα λάβουν χώρα σημαντικές τοποθετήσεις και ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων από ενδιαφερόμενους παράγοντες/φορείς.

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση