IENE: Αύξηση 14% στην Εγκατεστημένη Ισχύ ΑΠΕ το 2022 στην Ελλάδα

Εθνικό-Σχέδιο- Ανάκαμψης-και- Ανθεκτικότητας

Αύξηση κατά 14% παρουσίασε η εγκατεστημένη ισχύς έργων ΑΠΕ στη χώρα μας το 2022, συνεχίζοντας τους όλο και ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης των τελευταίων ετών, φτάνοντας, πέρυσι τα 10.340 MW, από 9.091 MW το 2021 και 6.057 το 2018.


Αυτό τόνισαν, μεταξύ άλλων, κατά την σημερινή παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΕΝΕ (εδώ ολόκληρη η Έκθεση), στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο Πρόεδρος και Εκτελεστικό Διευθυντής του Ινστιτούτου, κ. Κωστής Σταμπολής, και ο κ. Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος, Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΙΕΝΕ

Στην Έκθεση, με τίτλο «Ο Ελληνικός Ενεργειακός Τομέας 2023», τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το 2021, τα αιολικά κατέλαβαν το 49,0% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, ακολουθούμενα από τα φωτοβολταϊκά που κατείχαν το 44,4%, ενώ το 2022 τα φωτοβολταϊκά είχαν μερίδιο 51% και τα αιολικά 44,2% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έργων ΑΠΕ.

από: Έκθεση ΙΕΝΕ «Ο Ελληνικός Ενεργειακός Τομέας 2023»

Αναλυτικότερα, ανά τεχνολογία ΑΠΕ, στα αιολικά, η Στερεά Ελλάδα, σε επίπεδο Περιφερειών, παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί 1872 MW (40%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 639 ΜW (13,6%) και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη όπου βρίσκονται 534 MW (11,4%). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας υπολογίζεται, για το 2022, σε 4.681 MW, σύμφωνα με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), ενώ στο τέλος του 2021 ήταν 4.451 MW, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,2% σε σχέση με το 2020, ετήσια ανάπτυξη που είναι μειωμένη σε σχέση με την περίοδο 2019/2020 κυρίως λόγω διοικητικών εμποδίων αλλά και καθυστερήσεων λόγω της πανδημίας Covid-19.


Σχετικά με τα φωτοβολταϊκά, όπως τόνισαν οι ομιλητές κατά την παρουσίαση της Έκθεσης του ΙΕΝΕ για τον Ελληνικό Ενεργειακό Τομέα, για το 2022, σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΦ, εκτιμάται ότι εγκαταστάθηκαν 1.340 MW νέων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αυξάνοντας τη συνολική ισχύ στο Δίκτυο στα 5.466 MW. Εξάλλου, μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2022, ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία από την HELLENiQ Renewables (πρώην ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες) το μεγάλο πάρκο Φ/Β 204,3 ΜW στη Κοζάνη, ένα έργο-ορόσημο καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο έως σήμερα ενιαίο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο Φ/Β πάρκο με πλαίσια διπλής όψεως σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος διασυνδεδεμένων φ/β είναι όλο και μεγαλύτερη τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς το 2020 αυτή ανερχόταν σε 3.288 MW και σε 4.126 MW το 2021.

από: Έκθεση ΙΕΝΕ «Ο Ελληνικός Ενεργειακός Τομέας 2023»

Σημαντικά αυξημένη ήταν το 2021 η παραγωγή υδροηλεκτρικής ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το 2020, ενώ, όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση της Έκθεση του ΙΕΝΕ, το 2022 παρουσιάζεται μείωση την παραγωγή ΗΕ από υδροηλεκτρικά έργα κατά 24%. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, το 2021 παρήχθησαν 5.294 GWh, που αποτέλεσαν αύξηση κατά 82,5% σε σχέση με το 2020 (2.900 GWh), ενώ το 2022 η παραγωγή έφτασε τις 4.006 GWh, σημαντικά μειωμένη σε σχέση με το 2021, λόγω της ανυδρίας το καλοκαίρι του 2022.

Αναφορικά με τη γεωθερμία, το ΙΕΝΕ επισημαίνει, στην Έκθεσή του, ότι, στην Ελλάδα παρατηρείται σχετική κινητικότητα με επενδυτική εξέλιξη τη σύμπραξη της ΗΛΕΚΤΩΡ με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες, για την αξιοποίηση για ηλεκτροπαραγωγή των τεσσάρων γεωθερμικών πεδίων υψηλών θερμοκρασιών Λέσβου, Μήλου-Κιμώλου-Πολυαίγου, Νισύρου και Μεθάνων. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα φτάνει τα €120 εκατ. Το κόστος των ερευνών εκτιμάται στα €70 εκατ., ενώ άλλα €50 εκατ. υπολογίζεται πως θα επενδυθούν για την κατασκευή των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάθε μία από τις τέσσερις περιοχές πρόκειται να κατασκευαστούν γεωθερμικοί σταθμοί ισχύος 5 MW στην περίπτωση που οι έρευνες δείξουν πως υπάρχει το κατάλληλο γεωθερμικό δυναμικό. Η πρώτη μονάδα, αυτή της Μήλου, προβλέπεται να λειτουργήσει μέχρι το 2025, υπό την προϋπόθεση πως θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και η τοπική συναίνεση.Εξάλλου, η γεωθερμική ενέργεια παρέχει θερμότητα σε θερμοκήπια στα Μάγγανα Ξάνθης και στη Χρυσούπολη Καβάλας. Αύξηση παρουσιάσουν οι ΓΑΘ για Θ/Κλιμ/ΖΝΧ σε κτίρια.

Τέλος, όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για το Νοέμβριο 2022, στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα της Ελλάδας υπάρχουν εγκατεστημένα 162,46 MW ΑΠΕ, που αναλύονται σε 108,06 MW αιολικών πάρκων και 51,45 MW ΦΒ σταθμών (δεν περιλαμβάνεται η ισχύς των ΦΒ Ειδικού Προγράμματος και Net Metering). Η κατανομή ισχύος των 53 αιολικών πάρκων και των 641 ΦΒ σταθμών παρουσιάζεται παρακάτω:

Πηγή: energia.gr

Απάντηση