ICAP: Οι ΑΠΕ ο Κλάδος με το Μεγαλύτερο Περιθώριο Καθαρού Κέρδους EBITDA το 2014

ΑΠΕ

Αν και η συνεχής πτωτική πορεία της προηγούμενης πενταετίας ανακόπηκε και το 2014, το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε για άλλη μία χρονιά ζημιογόνο, όπως δείχνει μελέτη της ICAP. Μάλιστα, ο Κλάδος της Ενέργειας/Ύδρευσης ήταν από τους λίγους κερδοφόρους για το προπερασμένο έτος, ενώ οι ΑΠΕ ήταν ο κλάδος με το μεγαλύτερο περιθώριο καθαρού κέρδους EBITDA.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έβδομη επιχειρηματική έκδοση «40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας» της ICAP Group, όπου παρουσιάζεται συνοπτικά η εικόνα που παρουσιάζουν 40 επιλεγμένοι κλάδοι, βάσει των αντίστοιχων Μελετών έκδοσης 2015-14, το 2014 οι συνολικές πωλήσεις κατέγραψαν μικρή έστω αύξηση, γεγονός οπωσδήποτε θετικό. Εν τούτοις το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ICAP, παρέμεινε για άλλη μία χρονιά ζημιογόνο, ωστόσο οι ζημίες συρρικνώθηκαν και πάλι. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι τα αποτελέσματα ήταν ζημιογόνα στην πλειοψηφία των επιμέρους κλάδων.

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, μια σειρά επιχειρηματικών κλάδων κατάφερε να επιδείξει σημαντικές αντοχές στην κρίση και να πετύχει αξιόλογες επιδόσεις.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ICAP, «τo τελευταίο διάστημα οι συνθήκες της Ελληνικής οικονομίας παρουσιάζουν για μία ακόμη φορά επιδείνωση, με συνέπεια να επικρατεί και πάλι καθεστώς αβεβαιότητας. Οι αρχικές ενδείξεις ανάκαμψης που καταγράφηκαν στα δημοσιονομικά μεγέθη το 2014 και στο πρώτο εξάμηνο του 2015 αποτελούν παρελθόν, μετά την απότομη επιδείνωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή των capital controls, γεγονός που ανέτρεψε τις όποιες θετικές προσδοκίες υπήρχαν».

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντέλλο, στην παρούσα φάση η αγορά βυθίζεται και πάλι στη δίνη της αβεβαιότητας, λόγω των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων της χώρας και των δανειστών – εταίρων της, γεγονός που «παγώνει» την επιχειρηματική δραστηριότητα και αποτρέπει οποιεσδήποτε σημαντικές επενδύσεις. «Για μία ακόμη φορά προβάλλει επιτακτικά η αναγκαιότητα της επαναφοράς σε τροχιά οικονομικής σταθερότητας, της αποκατάστασης της ρευστότητας και της ομαλής ροής χρηματοδότησης στην αγορά, γεγονός που θα επιτρέψει στις ελληνικές επιχειρήσεις να συμβάλουν αποφασιστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την οριστική έξοδο από την κρίση», σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ICAP Group.

Από την άλλη, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ICAP επισημαίνει ότι σε όλη την περίοδο της κρίσης οι ελληνικές επιχειρήσεις συνέχιζαν να λειτουργούν σ’ ένα δυσμενές περιβάλλον, προσπαθώντας να προσαρμοστούν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, γεγονός που εκφράστηκε (ως ένα βαθμό) και από τις επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, το 2014. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι οι επιμέρους επιχειρηματικοί τομείς επηρεάσθηκαν σε διαφορετικό βαθμό.

«Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι οι κλαδικές επιδόσεις, όσον αφορά δείκτες κερδοφορίας, σημείωσαν σχετική βελτίωση το 2014/2013, ενώ εντοπίζεται και τάση περιορισμού των ζημιογόνων κλάδων. Αξίζει, λοιπόν, να αναδειχτούν εκείνοι οι κλάδοι που επέδειξαν σημαντικές αντοχές και πέτυχαν αξιόλογες επιδόσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στη νέα έκδοση της ICAP Group, 40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας – 2016. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει μία σύντομη επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων για επιλεγμένους κλάδους, συγκεντρώνοντας ουσιαστική πληροφόρηση που αντλείται από τις Κλαδικές Μελέτες που εκδίδει ο Όμιλος μας».

Σχετικά με επιμέρους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, εξετάζοντας κατ’ αρχήν το Μη Χρηματοπιστωτικό Τομέα, από τα στοιχεία της ICAP προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,3% το 2014, ανερχόμενος σε €148,9 δισ. περίπου. Αύξηση πωλήσεων εμφάνισαν οι επτά από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τομέα. Οι κλάδοι που εμφάνισαν την υψηλότερη αύξηση πωλήσεων (διψήφια ποσοστά) ήταν οι Κατασκευές, τα Ξενοδοχεία/Εστιατόρια και τα Ορυχεία-Λατομεία.

Το συνολικό καθαρό (προ φόρων) αποτέλεσμα ήταν και πάλι ζημιογόνο, ωστόσο οι ζημίες συρρικνώθηκαν (-42,1% σε ετήσια βάση) σε €467,2 εκατ. το 2014, κυμαινόμενες δηλαδή σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τα πρώτα έτη της κρίσης. Επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των κλάδων του μη χρηματοπιστωτικού εταιρικού τομέα ήταν ζημιογόνοι. Οι μόνοι κερδοφόροι κλάδοι το 2014 ήταν το Εμπόριο (παρότι η κερδοφορία του κατέγραψε υποχώρηση), ο κλάδος της Ενέργειας/Ύδρευσης και τα Ξενοδοχεία/Εστιατόρια.

Ειδικότερα για τον τομέα της Μεταποίησης, από την επεξεργασία των στοιχείων φαίνεται ότι ο τομέας εμφάνισε οριακή μόνο επιδείνωση σε επίπεδο κύκλου εργασιών (-0,13%), οι δε πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €47 δισ. περίπου. Ωστόσο, η συγκράτηση του κόστους πωλήσεων οδήγησε σε βελτίωση των μεικτών και λειτουργικών κερδών. Τελικά, οι ζημίες του κλάδου συρρικνώθηκαν (-62,7%) και διαμορφώθηκαν σε €243,8 εκατ. περίπου το 2014. Θετικά αξιολογείται το γεγονός ότι, οι κερδοφόρες μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν και πάλι, με συνέπεια να καλύπτουν σχεδόν το 62% του συνόλου.

Αναφορικά με την κερδοφορία, η κορυφαία πεντάδα της κατάταξης στην έρευνα της ICAP για το 2014 με κριτήριο το περιθώριο μικτού κέρδους παρέμεινε στην πλειοψηφία της σταθερή όσον αφορά τους κλάδους που τη συγκροτούν, σε σχέση με πέρυσι αλλά και τα προηγούμενα έτη. Οι κλάδοι-υποκλάδοι με τους υψηλότερους δείκτες για το 2014 είναι οι εξής: Σταθερή Τηλεφωνία (72,77%), Κινητή Τηλεφωνία (69,53%), Ζυθοποιία (62,33%), Εκδόσεις Βιβλίων (56,75%), Καλλυντικά (53,46%).

Με βάση το περιθώριο καθαρού κέρδους, κορυφαίοι κλάδοι το 2014 αναδείχθηκαν οι εξής: Τσιγάρα-Πούρα (15,35%), Μάρμαρα-Γρανίτες (10,80%), Καφές-εισαγωγή (10,46%), Οπτικά Είδη-Εισαγωγή (9,88%), Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α΄ Κατηγ. (8,88%).

Τέλος, με κριτήριο το περιθώριο καθαρού κέρδους EBITDA, οι υψηλότεροι δείκτες κατά το 2014 αντιστοιχούν στους κλάδους-υποκλάδους: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (43,91%), Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων (42,66%), Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α΄ Κατηγ. (30,10%), Σταθερή Τηλεφωνία (29,97%), Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Πολυτελείας (27,64%).

Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι οι επιδόσεις στο επίπεδο της κερδοφορίας παρουσιάζουν σχετική βελτίωση το 2014/2013, παράλληλα δε έχουν περιοριστεί και οι ζημιογόνοι κλάδοι. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, μεταξύ των επιλεγμένων κλάδων της έκδοσης, οι κλάδοι/υποκλάδοι που εμφάνισαν αρνητικό δείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους περιορίστηκαν σε 10 το 2014 (έναντι 17 κλάδων στην περσινή έκδοση και 24 κλάδων στην αμέσως προηγούμενη).

Απάντηση