Η ευρωπαϊκή βιομηχανία αλουμινίου είναι έτοιμη να υποστηρίξει την πράσινη διαπραγμάτευση

ευρωπαϊκή-βιομηχανία-αλουμινίου

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία αλουμινίου είναι έτοιμη να στηρίξει την Πράσινη Πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 


Με μια τολμηρή βιομηχανική στρατηγική, ο κλάδος μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 από την πρωτογενή παραγωγή έως και το 70% μέχρι το 2050 και να εξοικονομήσει επιπλέον 1500 εκατομμύρια τόνους εκπομπών CO2 μέσω αυξημένης ανακύκλωσης.

«Η ευρωπαϊκή βιομηχανία αλουμινίου θέλει να οδηγήσει τις βαθιές μετασχηματιστικές πολιτικές και πρακτικές που απαιτούνται για την υλοποίηση της ουδέτερης και κυκλικής οικονομίας με άνθρακα στην Ευρώπη. 

Η βιομηχανία υλοποιεί ήδη τον στόχο της να υλοποιήσει το δυναμικό μείωσης του αερίου θερμοκηπίου του κλάδου που καθορίζεται στον χάρτη πορείας για την αειφορία. Η ένταση άνθρακα της παραγωγής πρωτογενούς αλουμινίου στην Ευρώπη μειώθηκε κατά 21% σε σχέση με το 2010 και κατά 55% έναντι του 1990 1», δήλωσε ο Gerd Götz, Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Αλουμινίου.

Το πράσινο συμβόλαιο είναι ένα περιεκτικό πλαίσιο πολιτικής που περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές προτάσεις πολιτικής για το κλίμα, την ενέργεια, το περιβάλλον, την κυκλική οικονομία και τη βιομηχανική πολιτική, με σκοπό να ξεκινήσει μια βαθιά απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της Ευρώπης, αναμορφώνοντας ταυτόχρονα την οικονομία.

«Αναμένουμε ότι η Πράσινη Συμφωνία θα είναι η πυξίδα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη, αλλά και να παρασχεθούν τα απαραίτητα πολιτικά θεμέλια για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επενδύσουν και να« αγωνιστούν για περισσότερα». 

«Ελπίζουμε ότι η πράσινη συμφωνία θα σημάνει το τέλος της κατακερματισμένης χάραξης πολιτικής και θα παρακινήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εισαγάγουν μια τολμηρή και συμπληρωματική βιομηχανική στρατηγική που θα εξετάζει το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, την αναθεωρημένη πολιτική ανταγωνισμού, την προσιτή και ασφαλή πρόσβαση στην ενέργεια, η κυκλική οικονομία», κατέληξε ο Γκέτς.

Νωρίτερα φέτος, η European Aluminum δημοσίευσε την έκθεση Vision 2050 , η οποία διατυπώνει σαφείς προοπτικές για την ανάπτυξη μιας αλυσίδας αξίας άνθρακα ουδέτερου, κυκλικού και ενεργειακώς αποδοτικού αλουμινίου στην Ευρώπη έως το 2050 και παρουσιάζει τρία σενάρια για την παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου στρατηγικού δυναμικού της.

Χάρη στις μοναδικές ιδιότητες και τις χρήσεις του αλουμινίου σε ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα, η παγκόσμια ζήτηση για το μέταλλο αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% μέχρι το 2050.

Στην Ευρώπη, το ήμισυ της ζήτησης θα καλύπτεται από πρωτογενές αλουμίνιο και το άλλο μισό με ανακύκλωση. Με την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι σωστές συνθήκες πολιτικής, οι εκπομπές CO2 από την παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου μπορούν να μειωθούν έως και 70% σε σύγκριση με την κατάσταση του 2014 και η αυξημένη ανακύκλωση μπορεί να εξοικονομήσει επιπλέον 1500 εκατομμύρια τόνους εκπομπών CO2 μέχρι το 2050.

Το αλουμίνιο παρέχει ήδη εξοικονόμηση ενέργειας και CO2 σε ηγετικούς τομείς, όπως η κινητικότητα, η οικοδόμηση και η κατασκευή, η συσκευασία, τα καταναλωτικά αγαθά και οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η ατελείωτη ανακυκλωσιμότητα του αλουμινίου συμβάλλει περαιτέρω στη μείωση του άνθρακα και στην κυκλική οικονομία.

Απάντηση