Η Δύναμη των ΑΠΕ στην Κύπρο

Στο 8,5% επί της συνολικής κατανάλωσης ανήλθε η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια των τεχνολογιών ΑΠΕ το 2015. Η κατανάλωση από φωτοβολταϊκά έφτασε τα 125.920MWh αποτελώντας το 2.8% του συνόλου, η κατανάλωση από αιολικά έφτασε τα 221.398MWh αποτελέσαντας το 4.9% και η κατανάλωση από βιομάζα ανήλθε στα 37.211MW αποτελώντας το 0.8%. Σύμφωνα εξάλλου, με τα στοιχεία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το έτος 2015, η εγκατεστημένη ισχύς των τεχνολογιών ΑΠΕ που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια έχει ως εξής: φωτοβολταϊκά – 76.5MW, αιολικά – 157.5MW και βιομάζα – 9.7MW.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Φάνος Καραντώνης οι βασικές μορφές ΑΠΕ στην Κύπρο είναι οι εξής:

i. Ηλιακή Θερμική

Τα γνωστά σε όλους ηλιακά θερμικά που πλέον δια νόμου επιβάλλεται η εγκατάσταση τους σε όλα τα υποστατικά για τις ανάγκες «ζεστού νερού χρήσης». Η εν λόγω τεχνολογία αναπτύχθηκε στην Κύπρο από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 και η χώρα κατέχει την πρώτη θέση στην Ε.Ε. κατά αναλογία πληθυσμού στην εγκατάσταση και χρήση της τεχνολογίας αυτής. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία καλύπτει ένα ποσοστό πέραν του 3% για τους στόχους που απορρέουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις της ΚΔ μέχρι το 2020.

ii. Φωτοβολταϊκή

Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μπορεί να εγχυθεί στο δίκτυο, να αποθηκευτεί σε μπαταρίες και να χρησιμοποιηθεί για ιδιοκατανάλωση. Η εγκατάσταση των ΦΒ Συστημάτων έχει αυξηθεί ραγδαία την τελευταία δεκαετία, κυρίως λόγω των καθεστώτων στήριξης του κράτους. Η δραματική μείωση του κόστους, κυρίως λόγω παραγόντων οικονομίας κλίμακας της συγκεκριμένης τεχνολογίας, έχει επίσης ενισχύσει την διείσδυση τους στην παγκόσμια αγορά.

iii. Αιολική

Τα αιολικά συστήματα αξιοποιούν την αιολική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής. Στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας είχε σοβαρό οικονομικό πλεονέκτημα εν σχέση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ, γι’ αυτό και η μεγάλη διείσδυση των συστημάτων αυτών ιδιαίτερη στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

iv. Βιομάζα

Η διαχείριση και εκμετάλλευση οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου και εν μέσω της καύσης αυτού την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως εξήγησε ο κ. Καραντώνης, η Κυπριακή Δημοκρατία ως πλήρες μέλος της Ε.E.έχει συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από ευρωπαϊκές οδηγίες και στόχους που σχετίζονται με τη δράση έναντι της κλιματικής αλλαγής, την χρήση των ΑΠΕ και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Ε.Ε. έχει θέσει υποχρεωτικούς στόχους για το 2020 σε όλα τα κράτη μέλη και στην περίπτωση της ΚΔ ο στόχος για παραγωγή από ΑΠΕ ανέρχεται στο 13% επί της συνολικής κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ έχει ήδη προχωρήσεις ένα βήμα πάρα πέρα βάζοντας το πλαίσιο για του στόχους του 2030 και μακροπρόθεσμα του 2050. Οι στόχοι αυτοί είναι αυστηρότεροι και αυξανόμενοι ως προς τα ποσοστά διείσδυσης των ΑΠΕ και τη μείωση της εκπομπής ρυπογόνων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα ως αποτέλεσμα της χρήσης ορυκτών καυσίμων στην παραγωγής ενέργειας και στις μεταφορές. Συνεπώς, τα ποσοστά αυτά επιβάλλεται να είναι αυξητικά. Εκείνο που απομένει είναι η χώρα να βρει τους μηχανισμούς που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας, της εφεδρείας και της αειφορίας.

Απάντηση