Η Viohalco είναι από τις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές του 2022

Οι επενδύσεις και η διείσδυση σε νέες αγορές έχουν μετασχηματίσει το προφίλ του ομίλου Viohalco σε έναν από τους περισσότερα υποσχόμενους μεγάλους παίκτες της ελληνικής βιομηχανίας και της οικονομίας.


Σημαντικό asset σε αυτή την περίοδο δοκιμασίας των βιομηχανιών παγκοσμίως λόγω της ενεργειακής κρίσης η καλή μεσοπρόθεσμη συμφωνία του ομίλου με την ΔΕΗ που του επιτρέπει να αντιπαρέλθει πολλά προβλήματα και να στέκεται αξιοπρεπώς στον διεθνή ανταγωνισμό.

Παράλληλα τα νέα μέτρα στήριξης σίγουρα δεν λύνουν τα προβλήματα αλλά παρέχουν σημαντικές ενισχύσεις στον βαθμό που θα παραμείνουν και θα ανανεωθούν όσο η κρίση διαρκέσει.

Σημειώνεται ότι κατά την παρελθούσα χρονιά η δίοικηση προέβη σε αντιστάθμιση για να αντιμετωπίσει την αύξηση του ενεργειακού κόστους με επιτυχία, χάρις την αυξημένη τεχνογνωσία που διαθέτει.

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της χρονιάς που έφυγε ήταν το γύρισμα στην κερδοφορία της Σιδενόρ με νούμερα της επέτρεψαν ευχερώς την αποπληρωμή των δανεισμού.

Δύο βασικά στοιχεία που δημιουργούν στην Viohalco σημαντικά assets για την τρέχουσα χρονιά είναι η ανάπτυξη της Cenergy, για την οποία οι αναλυτές έχουν δώσει στόχο 4,5 ευρώ, χωρίς την συμφωνία με την Orsted και η αναμενόμενη εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Novall Properties, η κεφαλαιοποίηση της οποίας αναμένεται σε μια εύλογη αξία που θα ξεπερνά τα 300 εκατ ευρώ.

Ανοδικές κερδοφορίες

Η Viohalco παρουσίασε κέρδη μετά φόρων 93.320 εκατ στο 6μηνο ενώ στο 9μηνο η ElvalHalcor, βασική μέχρι στιγμής θυγατρική κέρδη μετά από φόρους σε 117,9 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της θετικής επίδρασης αποτίμησης 22 εκ. ευρώ των μετοχών της Cenergy Holdings που λογιστικοποιήθηκε στο πρώτο εξάμηνο ’21), με τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 115,4 εκ. ευρώ για το 9Μ’21 ή 0,3075 ευρώ ανά μετοχη. Αν αφαιρεθούν τα 22 εκατ στο 9μηνο τα κέρδη μόνο της ElvalHalcor είναι 93 εκατ μετά από φόρους.

Παράλληλα υπάρχουν και άλλα 30,5 εκατ ευρώ από την Cenergy σε επίπεδο 9μήνου τα οποία αφορούν την μητρική του ομίλου.

Η Cenergy πρωταγωνίστρια διεθνώς στο τομέα των υποθαλασσίων διασυνδέσεων είναι σε ένα αναπτυσσόμενο κλάδο που συνδέεται και με τα υπεράκτια αιολικά, επομένως τα μεγέθη της θα συνεχίσουν να βαίνουν αυξανόμενα.

Με τα δεδομένα αυτά η Viohalco στα 1,175 δισ είναι σε discount με βάση όλα τα επενδυτικά κριτήρια, από απόψεως κερδοφορίας και assets.

Πιθανώς να έχει πάξει ρόλο το γεγονός ότι η συστηματική ενημέρωση των επενδυτών έχει ξεκινήσει την τελευταία τριετία.

Είτε ακόμα, ότι η μητρική και οι θυγατρικές αποτελούν ξεχωριστά εισηγμένα σχήματα.

Σε κάθε πρίπτωση όμως, η πορεία του ομίλου και οι επιμέρους δραστηριότητές του δικαιολογούν σαφέστατα πολύ καλύτερα επίπεδα, λόγω της ανάπτυξης και κυριαρχίας στον διεθνή ανταγωνισμό. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αναμένεται να έχει κινηθεί μεταξύ 4,5 και 5 δισ για το 2021.

Πηγή: worldenergynews.gr

Απάντηση