Η COSMOS Aluminium AE στις TRUE LEADERS από την ICAP!

Η COSMOS Aluminium AE στις TRUE LEADERS από την ICAP!

H ICAP, αναγνωρίζοντας την επιτυχημένη πορεία της COSMOS Aluminium AE για το έτος 2020, την επιβράβευσε με την διάκριση TRUE LEADERS 2020. Τα κριτήρια για την βράβευση αυτή είναι η κερδοφορία, το προσωπικό, ο κύκλος εργασιών και το ICAP Score.


Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η COSMOS:

  • Συμπεριλαμβάνεται στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες για το 2020.
  • Συγκαταλέγεται στις 500 Εταιρείες με το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού και έχει αυξήσει το προσωπικό από το 2019 στο 2020.
  • Βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις του κλάδου της με βάση τον Κύκλο Εργασιών.
  • Αξιολογείται με υψηλό ICAP Score

Η ICAP, η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα αναγνωρισμένη ως Credit Rating Agency από την European Securities and Markets Authority και ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδας, αναδεικνύει ετησίως, όλες τις Εταιρείες και τους Ομίλους που ικανοποιούν τα αντικειμενικά κριτήρια που θέτει ο θεσμός χωρίς να παρεμβάλλεται η υποκειμενική γνώμη κάποιας επιτροπής ή μιας ψηφοφορίας.

Η COSMOS Aluminum AE αποτελεί πρότυπη βιομηχανία διέλασης αλουμινίου με έδρα την Λάρισα και με απόλυτο εξαγωγικό προσανατολισμό που ξεπερνάει το 99% των παραγόμενων προϊόντων της. Συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας αλουμινίου και σήμερα απασχολεί περίπου 200 άτομα προσωπικό.

Απάντηση