«Γκάζι» για 35 εκατ. ανακαινίσεις κτιρίων μέχρι το 2030 από την Κομισιόν

Κομισιόν-ανακαινίσεις

Η ανακαίνιση 35 εκατ. κτιρίων μέχρι το 2030 με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση αποτελεί βασικό στόχο της Κομισιόν, στο πλαίσιο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030 σε σύγκριση με το 1990.


Η Επιτροπή ενεργοποιεί όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε., με αιχμή του δόρατος τον Μηχανισμό Ανθεκτικότητας του Ταμείου Ανάκαμψης με τα 672,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 37% θα διατεθεί για την πράσινη μετάβαση. Ο τακτικός κοινοτικός προϋπολογισμός θα διαθέσει από την πλευρά του το 30% των πόρων του την περίοδο 2021-2027 για την πράσινη μετάβαση. Αυτό που ζητάει από τα κράτη-μέλη είναι προχωρήσουν σε μια εκστρατεία διεξοδικής ενημέρωσης των πολιτών, ώστε να υπάρξει μαζική συμμετοχή και να επιτευχθούν οι στόχοι. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Κομισιόν, πάνω από 220 εκατομμύρια κτιριακές μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 85% του κτιριακού αποθέματος της Ε.Ε., έχουν κατασκευαστεί πριν από το 2001, ενώ τα περισσότερα δεν είναι ενεργειακά αποδοτικά.

Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της Ε.Ε. και για το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε.

Για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών κατά 55%, η Ε.Ε. θα πρέπει να μειώσει έως το 2030 τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια κατά 60%, την τελική τους κατανάλωση ενέργειας κατά 14% και την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη κατά 18%. Σήμερα, μόνο το 11% του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος της Ε.Ε. υφίσταται κάποιο επίπεδο ανακαίνισης κάθε έτος, ενώ πολύ σπάνια οι εργασίες ανακαίνισης αφορούν την ενεργειακή απόδοση. Το σταθμισμένο ετήσιο ποσοστό ενεργειακής ανακαίνισης είναι χαμηλό και ανέρχεται περίπου στο 1%.

Τόνωση οικονομίας

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι επενδύσεις στα κτίρια μπορούν, επίσης, να δώσουν μια ιδιαίτερα αναγκαία τόνωση στον κλάδο των κατασκευών και στην ευρύτερη οικονομία, δεδομένου ότι οι εργασίες ανακαίνισης είναι υψηλής έντασης εργασίας, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και επενδύσεις που βασίζονται συχνά σε τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού. Εως το 2030 θα ήταν δυνατό να δημιουργηθούν 160.000 επιπλέον πράσινες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα της Ε.Ε. μέσω ενός κύματος ανακαινίσεων. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για έναν τομέα στον οποίο πάνω από το 90% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες (ΜμΕ), που έχουν πληγεί σοβαρά από τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης λόγω Covid-19.

Ο στόχος είναι τουλάχιστον να διπλασιαστεί το ετήσιο ποσοστό ενεργειακής ανακαίνισης οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων έως το 2030 και να προωθηθούν ριζικές ενεργειακές ανακαινίσεις. Η κινητοποίηση δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για την επίτευξη αυτών των στόχων θα έχει ως αποτέλεσμα την ανακαίνιση 35 εκατομμυρίων κτιριακών μονάδων έως το 2030.

Το πλαίσιο

Η Επιτροπή έχει προσδιορίσει τους ακόλουθους τομείς παρέμβασης και κύριες δράσεις καθοριστικής σημασίας για μια τομή όσον αφορά το βαθμό και την κλίμακα των ανακαινίσεων:

  • Ενίσχυση της πληροφόρησης και των κινήτρων για δημόσιους και ιδιωτικούς ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, ώστε να προβούν σε ανακαινίσεις. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, προωθεί την καθιέρωση αυστηρότερων υποχρεώσεων για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης παράλληλα με τη σταδιακή καθιέρωση υποχρεωτικών ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης για τα υφιστάμενα κτίρια. Επίσης, προτείνει την επέκταση των απαιτήσεων για την ανακαίνιση κτιρίων σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Εξασφάλιση επαρκούς και καλά στοχευμένης χρηματοδότησης. Στην ετήσια στρατηγική του 2021 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ανακαίνιση κτιρίων προσδιορίστηκε ως προτεραιότητα για τα εθνικά σχέδια που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προτείνεται να αυξηθούν το μέγεθος και ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης της Ε.Ε. με την παροχή περισσότερων επιχορηγήσεων, τεχνικής βοήθειας, υποστήριξης για την ανάπτυξη έργων και δανείων, καθώς και με τη δυνατότητα συνδυασμού τους, κάτι που δεν ήταν εφικτό κατά το παρελθόν. Η Επιτροπή θα προωθήσει μια πραγματική αγορά ενεργειακών υπηρεσιών και θα ενισχύσει την πρόσβαση σε ελκυστική ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω της ανανεωμένης στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να διατίθεται στήριξη, σε όσους και όσες την έχουν ανάγκη, για την πρόσβαση σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες.

Στόχος

Η Κομισιόν πιστεύει ότι σε βάθος δεκαετίας τα κτίρια της Ευρώπης θα είναι μικρογραφία μιας πιο ανθεκτικής, πιο πράσινης και ψηφιοποιημένης κοινωνίας, η οποία θα λειτουργεί σε ένα κυκλικό σύστημα, μειώνοντας τις ενεργειακές ανάγκες, την παραγωγή αποβλήτων και τις εκπομπές σε κάθε σημείο και επαναχρησιμοποιώντας ό,τι χρειάζεται. Οι στέγες και οι τοίχοι τους θα αυξάνουν την πράσινη επιφάνεια των πόλεων και θα βελτιώνουν το αστικό κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Στο δε εσωτερικό τους, τα κτίρια θα φιλοξενούν έξυπνες και ψηφιοποιημένες συσκευές που θα παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το πώς, πότε και πού καταναλώνεται ενέργεια. Η επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, είτε πρόκειται για ποδήλατα είτε για αυτοκίνητα είτε για ημιφορτηγά, σε κατοικίες και γραφεία θα αποτελεί σύνηθες φαινόμενο που θα συμπληρώνει τις δημόσια προσβάσιμες υποδομές φόρτισης, ενώ τα ορυκτά καύσιμα θα εξαφανιστούν σταδιακά από τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης.

Ο ευρωπαϊκός κατασκευαστικός κλάδος αναμένεται να γνωρίσει άνθηση χάρη στις ευκαιρίες που προσφέρει ο σταθερός ρυθμός ανακαινίσεων και θα εδραιώσει την παγκόσμια ηγετική του θέση στον τομέα των καινοτόμων υλικών, μετατρέποντας τον κτιριακό τομέα από πηγή άνθρακα σε καταβόθρα άνθρακα. Από τις θετικές επιδράσεις θα ευνοηθούν κι άλλοι βιομηχανικοί κλάδοι, ενώ θα αναπτυχθούν νέες και μεγαλύτερες αγορές πράσινων κατασκευών και χρηματοδότησης πράσινων δανείων και ενυπόθηκων δανείων. Οπως τονίζει η Επιτροπή, το κύμα ανακαινίσεων μπορεί να στηρίξει την ανάκαμψη τόσο των πολιτών όσο και της οικονομίας και η αξιοποίηση των οφελών του πρέπει να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.

Πηγή: eleftherostypos.gr

Απάντηση