Γιάννης Κοντούλης – Πρόεδρος ΕΛΙΠΥΚΑ: Πυροπροστασία στις σύγχρονες κατασκευές

Γιάννης Κοντούλης

Συνέντευξη στο energypress.gr παραχώρησε ο Δρ. Γιάννης Κοντούλης, Πρόεδρος ΔΣ του ΕΛΙΠΥΚΑ (Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών) και Γενικός Διευθυντής της Knauf Insulation, όπου αναφέρθηκε στην πυροπροστασία, τη σημασία της για τις σύγχρονες κατασκευές και το νέο σχετικό κανονισμό.

Είναι λίγους μήνες από την ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών. Υπήρχε αλήθεια η ανάγκη για την ίδρυση αυτού του Ινστιτούτου;

Το ΕΛΙΠΥΚΑ (Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών) έχει ως σκοπό να προωθήσει τις αρχές της προστασίας των κατασκευών έναντι του μεγάλου προβλήματος της φωτιάς. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με απώτερο στόχο να καλυφθεί το κενό της ενημέρωσης για την πυροπροστασία στις κατασκευές και για την οποία πρωτοστάτησαν ελληνικές παραγωγικές, εμπορικές και τεχνικές επιχειρήσεις, Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας καθώς και αξιωματικοί με επιστημονική επάρκεια του Πυροσβεστικού Σώματος των οποίων η συμβολή είναι καθοριστική στην κατανόηση του προβλήματος που ονομάζεται φωτιά. Η ανταπόκριση των μελών της κοινωνίας και των οργανισμών κατά τη σύσταση του ΕΛΙΠΥΚΑ ήταν άκρως θετική και κάλυψε το κενό στην ενημέρωση για την πυροπροστασία στην ελληνική αγορά. Να σημειώσουμε ότι μόνο στην Ελλάδα δεν υπήρχε αντίστοιχος φορέας σε σχέση με την Ευρώπη, όπου υπάρχουν φορείς για την πυροπροστασία κατασκευών εδώ και πολλά χρόνια.

Έπαιξε ρόλο στη δημιουργία του ΕΛΙΠΥΚΑ το τραγικό συμβάν του πύργου Grenfell στο Λονδίνο, πέρυσι τον Ιούνιο;

Αντιλαμβάνομαι ότι το συμβάν του πύργου Grenfell στο Λονδίνο είχε σημαντική προβολή στα ΜΜΕ, δυστυχώς όμως δεν ήταν το μόνο. Υπήρχαν και άλλες μεγάλες πυρκαγιές με επίσης τραγικά αποτελέσματα και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Η ανάγκη της Ελλάδας για εκσυγχρονισμό με χαρακτηριστικά αειφορίας και τεχνικής ανάταξης, με επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας από τη φωτιά είναι αυτή που έπαιξε τον κύριο ρόλο, όπως οραματίστηκαν οι ιδρυτές του ΕΛΙΠΥΚΑ.

Εδώ και δυο μήνες ισχύει ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας. Πιστεύετε πως καλύπτει τις απαιτήσεις της σημερινής πραγματικότητας;

Πράγματι, είναι αλήθεια ότι μετά από σχεδόν 30 χρόνια η Ελλάδα ανανέωσε το Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων. Παρόλο που ο νέος κανονισμός έθεσε ένα σύγχρονο πλαίσιο, συμπεριλαμβάνοντας αρκετά στοιχεία από απαιτήσεις που απαιτούν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, έχει και αρκετές ελλείψεις.  Η τεχνική επιτροπή του ΕΛΙΠΥΚΑ μελέτησε τον νέο κανονισμό και ετοίμασε κείμενο με προτάσεις βελτιώσεων, με σκοπό την ασφάλεια των κατοίκων και χρηστών των κτιρίων αλλά και των ίδιων των κατασκευών. Στις 4 Ιουλίου έγινε Δημόσια Παρέμβαση με παρουσίαση των προτάσεων του ΕΛΙΠΥΚΑ η οποία πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ, βασισμένη στη διεθνή εμπειρία.  Το κείμενο των θέσεων του ΕΛΙΠΥΚΑ έχει αποσταλεί και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πιστεύοντας ότι θα αποτελέσει σημαντική βάση για τις μελλοντικές κατευθύνσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων και των κανονιστικών του διατάξεων.

Υπάρχουν συζητήσεις πάνω στη διαδικασία που τηρήθηκε τόσο στην δημόσια διαβούλευση όσο και στην έκδοση του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων. Ποια είναι η άποψη σας;

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων δημοσιεύτηκε από το Κράτος και ελπίζω ότι αυτό ακολούθησε τις διαδικασίες που υποχρεούται. Αυτό που γνωρίζω, όπως και οποιοσδήποτε μπορεί να δει, είναι ότι το Σχέδιο Κανονισμού υποβλήθηκε για Δημόσια Διαβούλευση πέρυσι και ότι σε αυτήν δόθηκαν πολλές και τεκμηριωμένες απόψεις, με σαφή αναφορά σε διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές, παρά το γεγονός ότι η διαβούλευση κράτησε πολύ λίγες ημέρες. Ο Κανονισμός όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, έχει λάβει υπόψη σε κάποιο βαθμό, ορισμένες από τις προτάσεις (δυστυχώς όχι όλες), ενστάσεις και εποικοδομητικά σχόλια  που διατυπώθηκαν στη διαβούλευση.

Πιστεύετε πως ο κανονισμός καθοδηγεί προς συγκεκριμένες κατασκευαστικές λύσεις αλλά και προϊόντα; Όπως μπορεί να έχετε αντιληφθεί υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για αυτό το θέμα.

Πρωταρχικός στόχος του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων είναι η ασφάλεια του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, και σαφέστατα ρόλος του Κανονισμού είναι να ορίσει τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου: τον κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και των επιμέρους χώρων του, την επιλογή και εγκατάσταση επαρκών ενεργητικών μέσων και συστημάτων, καθώς και την κατάλληλη επιλογή υλικών και εξοπλισμού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας κτιρίων. Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων επιτρέπει το σύνολο των ακολουθούμενων κατασκευαστικών λύσεων και διαθέσιμων προϊόντων σε πολλές κατηγορίες κτιρίων. Για ορισμένα κτίρια, συγκεκριμένης χρήσης, όπως νοσοκομεία, οίκοι ευγηρίας, παιδικοί σταθμοί, σχολεία και πρατήρια βενζίνης, ο Κανονισμός επιτρέπει μεγάλο αριθμό διαθέσιμων και χρησιμοποιούμενων κατασκευαστικών λύσεων και προϊόντων, με προϋπόθεση όμως να εξασφαλίζουν καλύτερη αντίδραση στη φωτιά για προστασία των αρρώστων, ηλικιωμένων, παιδιών και εργαζομένων που στεγάζονται σε κάποια (αν και όχι σε όλα) από αυτά τα κτίρια.

Στις θέσεις σας για την βελτίωση του κανονισμού προτείνετε να αυστηροποιηθούν τα μέτρα που ορίζονται για τις εξωτερικά δομικά στοιχεία. Πιστεύετε πως αν υπάρξει αυτή η βελτίωση θα έχουμε ελαχιστοποίηση του κινδύνου από πυρκαγιές;

Ο Κανονισμός θεωρεί σημαντικά τα εξωτερικά δομικά στοιχεία γιατί αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην προστασία της κατασκευής. Η σωστή αντίδρασή τους στην φωτιά αλλά και η πυραντοχή τους βοηθούν και στη μη διάδοση της φωτιάς σε όλο το κτίριο αλλά και στην ασφαλή έξοδο των χρηστών του. Να σημειώσουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό όταν πρόκειται για χώρους συνάθροισης κοινού αλλά και υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο πανικός που μπορεί να προκληθεί σε μια κατάσταση πυρκαγιάς θα μετριαστεί όταν θα ξέρουμε πως το κτίριο μπορεί να μας προστατέψει και να προσφέρει χρόνο για την ασφαλή εκκένωσή του. Και δεν είναι το μόνο που έχει σημασία. Το σύνολο του Κανονισμού περιγράφει σημαντικό αριθμό παραγόντων με κριτήριο την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Θεωρούμε σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι απαιτήσεις του νόμου είναι οι ελάχιστες δυνατές (όπως ρητά αναφέρεται). Αν για παράδειγμα ένα κτίριο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από δένδρα (όπως τα κτίρια στο Μάτι Αττικής όπου είχαμε την καταστροφική πυρκαγιά το καλοκαίρι), οι μελετητές θα πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη εφαρμόζοντας από μόνοι τους (και σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες) πιο αυστηρές προδιαγραφές, παρά το γεγονός ότι ο νόμος δεν περιγράφει ρητά τέτοια περίπτωση.

Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του ΕΛΙΠΥΚΑ;

Το ΕΛΙΠΥΚΑ είναι σε επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να ενημερωθούν για τις θέσεις του στις επόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, όποτε και αν συμβούν, ενώ άμεσα θα συμβάλει μαζί με άλλους φορείς στο να γίνουν ενημερώσεις σε μηχανικούς. Επιπλέον , η τεχνική επιτροπή ασχολείται με την μελέτη της διεθνούς πρακτικής και είμαστε επαφή με Ευρωπαϊκούς φορείς με το ίδιο αντικείμενο μέσα από την Confederation of Fire Protection Association Europe πάνω στα θέματα της πυροπροστασίας, ώστε να γίνει ταχύτατη μεταφορά τεχνογνωσίας. Τα μέλη του ΕΛΙΠΥΚΑ προσφέρουν τη σημαντική εμπειρία τους, ώστε μετά από συνεργασία και έρευνα να είναι το ΕΛΙΠΥΚΑ αξιόπιστος σύμβουλος και πρωτοπόρος οδηγός σε θέματα πυροπροστασίας τα οποία προσδοκά η Ελληνική κοινωνία από όλους τους εταίρους της. Το ΕΛΙΠΥΚΑ θα συνεχίσει να ενημερώνει το κοινό, αλλά και όσους ασχολούνται με την οικοδομή για θέματα του νέου Κανονισμού Πυροπροστασία που βρίσκεται σε ισχύ.

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση