Γεώργιος Μιχαλάτος – Τεχνικός Διευθυντής Elval Colour: etalbond®A2 “Το πιο προηγμένο πάνελ αλουμινίου με άκαυστο πυρήνα”

Γεώργιος Μιχαλάτος - Τεχνικός Διευθυντής Elval Colour: etalbond®A2 "Το πιο προηγμένο πάνελ αλουμινίου με άκαυστο πυρήνα"

Η Elval Colour με στόχο να προσφέρει σταθερά και υπεύθυνα υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας παράγει το πιο προηγμένο σύνθετο πάνελ αλουμινίου, το etalbond® Α2. O Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας κος Γεώργιος Μιχαλάτος μιλά στο περιοδικό PROFIL Energy για αυτό το ιδανικό υλικό και τη χρήση του σε κτήρια υψηλής ευαισθησίας και επισκεψιμότητας.

Μπορείτε να μας μιλήσετε για το νέο σας προϊόν, το etalbond®A2;

Είναι το νέο πιο προηγμένο σύνθετο πάνελ αλουμινίου, κατηγορίας Α2, μη αναφλέξιμο, λόγω του άκαυστου πυρήνα του, το οποίο δεν επιτρέπει την εξάπλωση της φωτιάς, σε περίπτωση πυρκαγιάς στα κτήρια.

Ποια είναι η ανάγκη που καλύπτει το etalbond®A2;

To etalbond®A2 καλύπτει τις ανάγκες πυροπροστασίας των κτηρίων βάσει των πιο αυστηρών ευρωπαϊκών και διεθνών προδιαγραφών. Έτσι αποτελεί ιδανικό υλικό για κτήρια άνω των 23μ, και κτήρια, όπου υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις κόσμου, όπως σχολεία, νοσοκομεία, θέατρα, κινηματόγραφους, εμπορικά κέντρα, κτήρια γραφείων, ουρανοξύστες, μουσεία.

Σε τι αποδίδεται η μη αναφλέξιμη ιδιότητα του etalbond®A2;

Αυτή η ιδιότητα αποδίδεται στον πυρήνα, ο οποίος αποτελείται από ανόργανα συστατικά. Η πυραντοχή του etalbond®A2 αποδεικνύεται από συνδυαστικές δοκιμές πυραντίδρασης υλικού, κατά EN13501-1, κλάσης Α2, s1, d0 και συστήματος κατά NFPA285.

Τι λέει σχετικά ο διεθνής κώδικας;

Στα ψηλά κτήρια πάνω από 23 μέτρα, επιβάλλεται στις επικαλύψεις να χρησιμοποιείται υλικό Α2, s1, d0, διότι τα 23 μέτρα είναι το μέγιστο προσβάσιμο ύψος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με τα επίγεια μέσα που διαθέτει. Το etalbond®A2 συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές για την πυρασφάλεια στο κόσμο και πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις υλικών που δεν συμβάλλουν, στην αύξηση του φορτίου της φωτιάς και στην εξάπλωσή της σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13501-1. Επιπλέον, ως σύστημα πλαγιοκάλυψης πληροί τις απαιτήσεις της Μη εύφλεκτης κατασκευής σύμφωνα με το Δοκιμή Προτύπου ΝFPA 285. Η Ευρωπαϊκή οδηγία δοκιμάζει την συμπεριφορά του υλικού όσον αφορά την αντίδρασή του στη φωτιά σύμφωνα με τρία κριτήρια.

 • Πρώτο κριτήριο: Η έννοια της ευφλεκτότητας (ευφλεξιμότητα, flammability). Αφορά τη μέτρηση της εκλυόμενης θερμότητας από το υλικό και της δυνατότητας συμμετοχής του στη διάδοση της φωτιάς. Το etalbond®A2 κατηγοριοποιείται στην κατηγορία Α2, που σημαίνει ότι πρόκειται κατά το πλείστον για αδρανές υλικό, το οποίο συμβάλλει ελάχιστα στο πυρικό συμβάν. Επιπρόσθετα ως πραγματικό Μη Εύφλεκτο Υλικό φέρει Τεχνικές εγκρίσεις από τους πιο αξιόπιστους Εθνικούς Φορείς Δομικών προϊόντων.
 • Δεύτερο κριτήριο: Η έκλυση καπνού. Το etalbond®A2 κατηγοριοποιείται βάσει της οδηγίας ως s1, που σημαίνει ότι είναι υλικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από περιορισμένη έκλυση καπνού.
 • Τρίτο κριτήριο: Η εκτίναξη σωματιδίων (καύτρες). Το etalbond®A2 κατηγοριοποιείται βάσει της οδηγίας ως d0, που σημαίνει ότι δεν παράγονται καιόμενα σωματίδια και έτσι αποφεύγεται η ανάπτυξη δευτερογενών εστιών.

Μπορείτε να συνοψίσετε γιατί πρέπει να επιλέγεται πυράντοχο etalbond®;

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πολύ σημαντική είναι η ασφαλής απομάκρυνση του κόσμου που βρίσκεται στο κτήριο, η μη μετάδοση της πυρκαγιάς, καθώς και η εύκολη πρόσβαση των πυροσβεστών. Το etalbond®A2 προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη ζωή, την προστασία του ίδιου του κτηρίου και των όμορών του, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ποια είναι γενικότερα τα οφέλη από το etalbond®A2;

Μαζί με τη μέγιστη πυραντοχή, το etalbond®A2 είναι το μοναδικό υλικό της κατηγορίας, που είναι ελαφρύ, απόλυτα επίπεδο, εύκολα διαμορφώσιμο και μπορεί να καμπυλωθεί τόσο εύκολα, λόγω του μοναδικού και ιδιαίτερου τρόπου παραγωγής του πυρήνα. Είναι διαθέσιμο σε μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, υφών και σε αποχρώσεις κατά παραγγελία, δίνοντας έτσι στον αρχιτέκτονα απεριόριστες επιλογές σχεδιασμού.

Γιατί το etalbond®A2 είναι ένα σύνθετο πάνελ αλουμινίου ανώτερης ποιότητας;

Η υψηλή ποιότητα του etalbond®A2 οφείλεται στους παρακάτω λόγους:

 • Πρώτον, οι ρόλοι αλουμινίου από τους οποίους κατασκευάζεται το etalbond®A2 παράγονται από την Elval τη μητρική εταιρία της Elval Colour, εξασφαλίζοντας έτσι την ομοιομορφία στο πάχος και το κράμα του αλουμινίου σε κάθε παρτίδα.
 • Δεύτερον, η εμπειρία της Elval Colour από το 1977 στη βαφή αλουμινίου δίνει το πλεονέκτημα στην εταιρία να έχει τον απόλυτο έλεγχο του τελικού προϊόντος, εξασφαλίζοντας έτσι την υψηλή ποιότητά του. Η επιφάνεια του etalbond®A2 ανταποκρίνεται στις υψηλότερες προδιαγραφές. Εφαρμόζοντας τις πιο προηγμένες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, τα συστήματα βαφής που χρησιμοποιεί η εταιρία όχι μόνο πληρούν αλλά και υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας, του European Coil Coating Association (ECCA), και του the American Architectural Manufacturers Association (AAMA).
 • Τρίτος, πολύ σημαντικός λόγος,είναι ότι η Elval Colour είναι μια από τις λίγες εταιρίες στον κόσμο με τη δυνατότητα να παράγουν τον προηγμένο πυρήνα του etalbond®A2 στο εργοστάσιό τους. Έτσι, εγγυάται την σταθερή υψηλή ποιότητα του μη εύφλεκτου πυρήνα που όμως κρατάει την ελαστικότητά του επιτρέποντας μια μικρή ακτίνα κάμψης κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
 • Επίσης, επειδή οι εγκαταστάσεις της Elval Colour διαθέτουν προηγμένο εξοπλισμό CNC, η εταιρία έχει καταφέρει να αναπτύξει σημαντικές διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης για το etalbond®A2, βελτιστοποιώντας τα εργαλεία κοπής και routing για τον πυρήνα A2, μειώνοντας τη φθορά των εργαλείων και αυξάνοντας την ταχύτητα επεξεργασίας, εξασφαλίζοντας
  την ποιότητα του τελικού προϊόντος.
 • Η Elval Colour διαθέτει στις εγκαταστάσεις της εργαστήριο ανάπτυξης νέων αποχρώσεων, με τη δυνατότητα να δημιουργεί αποχρώσεις κατά παραγγελία και να δημιουργεί αποχρώσεις που ήδη υπάρχουν. Αυτό μεταφράζεται σε βαφές που ταιριάζουν την αισθητική, και τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας κάθε έργου, ικανοποιώντας και τις πιο απαιτητικές ανάγκες του πελάτη.
 • Η Elval Colour, μέλος του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ είναι καθετοποιημένη. Αυτό σημαίνει ότι η χύτευση και έλαση του αλουμινίου, η προετοιμασία της επιφάνειάς του και η βαφή, η κατασκευή του σύνθετου πανέλου συμπεριλαμβανομένου και του πυρήνα παράγονται από τον ίδιο όμιλο εταιριών. Το γεγονός αυτό δίνει στην Elval Colour το μοναδικό πλεονέκτημα της πλήρους ιχνηλασιμότητας του etalbond®A2,σε κάθε στάδιο της παραγωγής του. Έτσι ο πελάτης μπορεί να έχει πλήρη εμπιστοσύνη για την ποιότητα του etalbond®A2, για την εγγυημένη αντίδρασή του στην φωτιά, τη σταθερότητα στις διαστάσεις και την άψογη επιφάνειά του που είναι απόλυτα επίπεδη.

Πόσο φιλικό για το περιβάλλον είναι το etalbond®A2;

Έχοντας ως βασική αξία την υπευθυνότητα και το σεβασμό στο περιβάλλον, η Elval Colour εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ελέγχου για την κατανάλωση ενέργειας, των εκπομπών ρύπων, την χρήση των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, το etalbond®A2 είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και έχει ελάχιστα απόβλητα τόσο στην κατασκευή του όσο και στη χρήση του. Το κράμα αλουμινίου που χρησιμοποιείται προέρχεται 100% από ανακύκλωση αλουμινίου είτε ως βιομηχανικό υποπροϊόν είτε ως απόβλητο τελικού προϊόντος μετά τη χρήση του. Επίσης, η βαφή ρόλου είναι η καλύτερη τεχνολογία βαφής σε μέταλλο και η πιο φιλική προς το περιβάλλον αφού ελαχιστοποιεί περιβαλλοντικά προβλήματα όπως τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, την χρήση χημικών, νερού, ενέργειας και αποβλήτων. Το νερό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή επαναχρησιμοποιείται πλήρως ώστε να μην υπάρχει σπατάλη. Τέλος οι βαφές που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του etalbond®A2 παράγονται χωρίς βαρέα μέταλλα ή επικίνδυνους διαλύτες.

Τι σημαίνει ένα τέτοιο βήμα για την Elval Colour και την αγορά;

Η παραγωγή etalbond®A2 από την Elval Colour, αποτελεί από μόνη της ένα τεράστιο εξελικτικό βήμα για την εταιρία, την οποία κατατάσσει πλέον σε έναν από τους λίγους παραγωγούς του πιο προηγμένου πάνελ αλουμινίου, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Elval Colour παραμένει πιστή στο εταιρικό της όραμα, που είναι να αποτελεί έναν αξιόπιστο εταίρο, που προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της βοηθώντας τους στις προδιαγραφές και στην επιλογή προϊόντων που καλύπτουν απόλυτα της ανάγκες κάθε έργου/εφαρμογής.

[su_note note_color=”#014b7e” text_color=”#ecefef” radius=”1″] Στοιχεία:
elval-colour.com
3o χλμ. Περιφερειακής Οδού
Οινοφύτων
Άγιος Θωμάς 32011, Βοιωτία
Τηλ.: 22620 53564
Email: ecs@elval.vionet.gr
Follow us:   
[/su_note]

Απάντηση