Γ. Σταθάκης: Ο κλάδος αλουμινίου μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην έξοδο από την κρίση

Σταθάκης-ΕΕΑ-Διεθνές-Forum

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται, ιδιαίτερα στον κλάδο του αλουμινίου, ανέπτυξε ο Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης μιλώντας στο Διεθνές Φόρουμ που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου.

Ο κ. Σταθάκης χαρακτήρισε τον κλάδο του αλουμινίου ως έναν από τους δυναμικότερους και πιο εξωστρεφείς της ελληνικής οικονομίας, που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην έξοδο της χώρας από την κρίση, επιταχύνοντας τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αξιοποιώντας τις σχετικές νέες τεχνολογίες ως ευκαιρίες ανάπτυξης.

Παράλληλα, σημείωσε ο Υπουργός, ανοίγονται σημαντικές δυνατότητες επενδύσεων αξιοποιώντας το νέο τοπίο στην ενέργεια, γύρω από το δίπτυχο: της χρήσης καθαρών μορφών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας σε μια σειρά τομείς (στις μεταφορές, τα κτίρια, τη βιομηχανία κ.α.).

Στάθηκε στην πολύ σημαντική απόφαση που έλαβαν χθες οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης: για αυξημένο στόχο στο 32% στο μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση και στο 32,5% για την εξοικονόμηση ενέργειας, έως το 2030, με την προοπτική μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Διαμορφώνεται, έτσι, υπογράμμισε, ένα πλαίσιο που δεσμεύει την ενεργειακή στρατηγική προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, παρέχοντας ευελιξία στα κράτη-μέλη να επιλέγουν τις πολιτικές και τα εργαλεία εφαρμογής που τους ταιριάζουν.

Μίλησε για τα προγράμματα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» για τις κατοικίες και συνολικότερα για την ανάγκη να διευρυνθεί η πρακτική της ενεργειακής αναβάθμισης του ιδιαίτερα ενεργοβόρου κτίριακού αποθέματος στην Ελλάδα, με την ενεργοποίηση μεγαλύτερης εμβέλειας προγραμμάτων που αφορούν στα δημόσια κτίρια, τα οποία εκτός από τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος θα τονώσουν τον κατασκευαστικό τομέα και την οικονομία συνολικότερα.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις θεσμικές αλλαγές που περιλαμβάνουν την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε, διατηρήθηκε η βασική αρχή της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης με τις υποδομές να παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο και τα εμπορικά τμήματα να προχωρούν σε αποκρατικοποιήσεις, όπως στις περιπτώσεις ΔΕΠΑ και ΑΔΜΗΕ.

Στάθηκε, ιδιαίτερα, στις συνδυασμένες δράσεις και πρωτοβ​ουλίες για την στήριξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας: στο διαχρονικό φλέγον ζήτημα της συγκράτησης του ενεργειακού κόστους στην παραγωγή.

Ανέδειξε τη σημασία της σύστασης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και την ενεργοποίησή του εντός του 2019, υπό το target model της ΕΕ που εναρμονίζει τον τρόπο λειτουργίας των αγορών ενέργειας με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένα νέο μοντέλο αναδιοργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα ενισχύσει σημαντικά τις βιομηχανίες, καθώς θα μπορούν οι ίδιες να συμμετέχουν στην αγορά, με τη σύναψη  συμβολαίων με παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και εμπόρους, ελέγχοντας πλήρως το ενεργειακό κόστος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Αναφέρθηκε, επιπλέον, στη διαδικασία αποεπένδυση των λιγνιτικών μονάδων που είναι σε εξέλιξη και ανοίγει το δρόμο να συμμετέχει άμεσα η βιομηχανία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τη διαμόρφωση του ίδιου ενεργειακού κόστους.

Απαρίθμησε, ακόμη, μια σειρά μέτρων που έχουν ληφθεί, στην κατεύθυνση της συγκράτησης του ενεργειακού κόστους, όπως:

  • Το μέτρο της διακοψιμότητας, το οποίο μετά τα θετικά αποτελέσματα, της διετίας 2016-17 παρατάθηκε για δύο ακόμη χρόνια, έως το Δεκέμβριο του 2019, μετά από σχετικό αίτημα στην Κομισιόν
  • Η κατάργηση, από το 2016, του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή και η σημαντική μείωση των σχετικών συντελεστών στο φυσικό αέριο για βιομηχανική χρήση
  • Η αναθεώρηση των χρεώσεων της ΔΕΗ, το 2016, για την υψηλή τάση και η σύναψη νέων συμβολαίων με ενεργοβόρες βιομηχανίες
  • Η παράταση ισχύος των τιμολογίων υψηλής τάσης έως και τις 28/2/2019 που δόθηκε από τη ΔΕΗ
  • Η σταδιακή απομείωση της χρέωσης που επιβαρύνει τους προμηθευτές μέχρι το τέλος του 2020, οπότε θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από τα Πράσινα Πιστοποιητικά
  • Το νέο σχήμα για το ΕΤΜΕΑΡ που βρίσκεται στην τελική φάση διαμόρφωσης με τη DG Comp και θα εφαρμοστεί από 1/1/2019, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργοβόρου βιομηχανίας, η συμμετοχή της οποίας στη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ θα περιορίζεται ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη
  • Η διάθεση 300 εκατ. ευρώ μέχρι το 2021 για την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων βιομηχανιών

Πηγή: capital.gr

Απάντηση