Φωτοβολταϊκά έως & 3 MW για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

φωτοβολταϊκά-επιχειρήσεις

Η γενναία μείωση του ενεργειακού κόστους, γίνεται εφικτή σε επιχειρήσεις όπως αεροδρόμια, ξενοδοχεία, σουπερμάρκετ, βιοτεχνικές μονάδες και Διαχειριστικά Κέντρα Εφοδιασμού (logistics center) με τροπολογία με την οποία αυξάνεται στα 3 Μεγαβάτ (από 1 που ήταν μέχρι τώρα) η διεύρυνση εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού με την εγκατάσταση μεγαλύτερων συστημάτων φωτοβολταϊκών, ηλιακά πάνελ για επιχειρήσεις.


Οι επιχειρήσεις αυτές συνήθως διαθέτουν στις υποδομές τους ελεύθερους χώρους για να εγκαταστήσουν ηλιακά πάνελ ενώ έχουν σημαντικές καταναλώσεις ρεύματος, για να συμψηφίσουν.

Hλιακά πάνελ μέχρι 3 μεγαβάτ για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Το μέτρο έρχεται να απαντήσει σε μία υπάρχουσα ανάγκη της αγοράς, γεγονός που σημαίνει επέκταση αξιοποίησης του ενεργειακού συμψηφισμού από μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

«Πολλοί πελάτες των εταιριών αυτών, στους οποίους έχουν ήδη εγκαταστήσει μονάδες ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering), είχαν την πρόθεση να επενδύσουν σε συστήματα μεγαλύτερα από 1 MW, άρα οι ευνοούμενες εταιρίες θα προλάβουν τις εξελίξεις και θα ρίξουν το ενεργειακό τους κόστος» λέει στέλεχος της ενεργειακής αγοράς.

Με την κίνηση αυτή που θα καλυφθεί θεσμικά από Κ.Υ.Α., καθιερώνεται η αύξηση του ορίου ισχύος που είχε περάσει τον περασμένο Δεκέμβριο, με διάταξη στο χωροταξικό νομοσχέδιο.

Η διάταξη προέβλεπε πως «με υπουργική απόφαση είναι δυνατόν να τίθενται, με μέγιστο όριο τα 3 ΜW για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Συμπαραγωγή (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύος διαφοροποιημένα ανά κατηγορία παραγωγών και ανά ηλεκτρικό σύστημα διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο».

Με την ίδια απόφαση, γίνονται επίσης αρκετές επιμέρους αλλαγές στην εφαρμογή του net-metering, με σκοπό την προώθησή του. Βασικός γνώμονας αυτών των αλλαγών είναι η πλήρης απελευθέρωση της διαδικασίας για έργα κάτω από 50 Κιλοβάτ.

Είναι πάντως δεδομένο πως η «φόρμουλα συμψηφισμού» για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας θα αλλάξει, με σκοπό να δοθεί κίνητρο στον μεγαλύτερο δυνατό συμψηφισμό.

Τι λένε οι τεχνοκράτες

Οι τεχνοκράτες που επεξεργάζονται το σχέδιο εισηγούνται την κατάργηση του συμψηφισμού των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που εξάγονται στο δίκτυο από ηλιακά πάνελ τις μεσημβρινές ώρες αιχμής, με τις ποσότητες που απορροφώνται για κατανάλωση σε άλλα χρονικά διαστήματα όπως τις νυχτερινές ώρες.

Όπως λένε χαρακτηριστικά «ο τρόπος συμψηφισμού θα πρέπει να υποκατασταθεί από πλαίσιο μέτρησης και τιμολόγησης που βασίζεται στον φυσικό συμψηφισμό, δηλαδή στην καθαρή διακινούμενη ενέργεια προς το δίκτυο διανομής, η οποία προκύπτει από το στιγμιαίο ισοζύγιο ζήτησης και αυτοπαραγωγής στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων του χρήστη. Κάτι που πρακτικά σημαίνει πως οι καταναλωτές θα χρεώνονται την απορροφούμενη ενέργεια σε τιμή λιανικής, αλλά θα αποζημιώνονται για την εξαγόμενη στο δίκτυο περίσσεια ενέργειας σε διαφορετική τιμή».

Το Κοινοτικό Πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης της ενέργειας που περνάει στο δίκτυο από καταναλωτές, και επομένως μεγαλύτερης αμοιβής, ωστόσο για να συμβεί αυτό θα πρέπει να καταρτισθεί ένα σχετικό πλαίσιο στήριξης, το οποίο θα εγκριθεί από την Κομισιόν.

Όσον αφορά την αλλαγή του ισχύοντος τρόπου συμψηφισμού, το Πλαίσιο υποστηρίζει όπως μας λέει έμπειρος τεχνοκράτης πως «ο τρόπος αυτός δεν αποτιμά την πραγματική αξία της ενέργειας που εγχέουν οι καταναλωτές, ενώ δεν παρέχει κανένα κίνητρο για ιδιοκατανάλωση.

Αντίθετα, η νέα φόρμουλα θα συμβάλει στη στήριξη των τιμών της αγοράς, μειώνοντας τις διακυμάνσεις μεταξύ μεσημβρινών και βραδινών ωρών και αποτρέποντας μερικώς τον εκφυλισμό των τιμών της αγοράς σε μηδενικές και αρνητικές τιμές.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει κάποιο σχήμα ενίσχυσης, η τιμή αυτή θα υπολογίζεται βάσει της πραγματικής αξίας της ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή θα συναρτάται με το χονδρεμπορικό κόστος ρεύματος.

Επιπρόσθετα, θα περιοριστούν οι τεχνικές απώλειες του δικτύου και η διακινούμενη μέγιστη ισχύς, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υποδομών».

Πηγή: radar.gr

Απάντηση