Φοιτητές απ’ το Βόλο θα γνωρίσουν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική

Το νέο εκπαιδευτικό ταξίδι για την επίσκεψη στα πρόσφατα παραδείγματα της αρχιτεκτονικής παραγωγής στην Κεντρική Ευρώπη έχει προγραμματιστεί να γίνει μεταξύ της 26ης Οκτωβρίου και της 3ης Νοεμβρίου 2016. (Βασιλία, Ζιρίχι, Λοζάνι, Βάϊλ αμ Ράϊν, Βενετία). Ο σκοπός του ταξιδιού είναι η κατανόηση και ο ύστερος στοχασμός για τις πρακτικές εκδηλώσεις της ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής στην Κεντρική Ευρώπη όπως αυτές σταθεροποιήθηκαν και έκτοτε εκπέμπονται διαμέσου των υλικών δειγμάτων-παραδειγμάτων εμπρός και εντός των οποίων θα τοποθετηθούν αλλά και των ύστερων τοπικών καινοφανών εκφράσεων της αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας εκεί.

Η ομάδα των φοιτητών/τριών που θα συμμετάσχουν θα μετακινηθεί οδικώς και ατμοπλοϊκώς ώστε να αντιπαρατεθεί με τα και να στοχαστεί ισχυρά από τα όσα κέρδη της επί του τόπου εμπειρίας με δείγματα της αρχιτεκτονικής και της γεωγραφίας.

Σημαντική πρόσθεση στο περιεχόμενο του ταξιδιού είναι η γνωριμία με τις αστικές και τοπιακές (ύπαιθρος, ενδοχώρα, on the road συνθήκη) λεπτομέρειες, οι συζητήσεις και η καταγραφή τους σε προσωπικά ημερολόγια καθώς και οι συζητήσεις-ενημερώσεις για το χρόνο και το αποτέλεσμα αυτών των πράξεων.

Σημαντική στάση του ταξιδιού είναι η πόλη της Βενετίας όπου θα επισκεφτούν την Παγκόσμια έκθεση προτάσεων και εργασιών της Αρχιτεκτονικής με θέμα ‘’Reporting from the Front’’

Στο ταξίδι θα συμμετάσχουν 35 φοιτήτριες και φοιτητές. Τα ταξίδια αυτά είναι συστατικά της ουσιαστικής εκπαίδευσης για την αρχιτεκτονική αλλά και διεγέρτες της σκέψης και του στοχασμού των μετόχων τους. Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού ταξιδιού είναι ο αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Αρχιτεκτόνων του πανεπιστημίου, Ιορδάνης Στυλίδης.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση