Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου: Μικρή αύξηση της ζήτησης προϊόντων επίπεδης έλασης το 2019

αλουμινίου

Οι ευρωπαϊκές στατιστικές αλουμινίου δείχνουν μια μικτή κατάσταση για τη ζήτηση ημι-κατασκευασμένου αλουμινίου (προϊόντα που λαμβάνονται από την επεξεργασία πλινθωμάτων αλουμινίου τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία πριν χρησιμοποιηθούν σε τελικές εφαρμογές) στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 2019ε.


Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου, μετά από αρκετά χρόνια ισχυρής ανάπτυξης, το 2019, η ευρωπαϊκή ζήτηση για προϊόντα Flat Rolled (FRP) ήταν οριακά θετική (+1,0%). Η αύξηση της ζήτησης FRP οφείλεται στη συσκευασία και στις μεταφορές. Αυτές οι δύο αγορές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60 τοις εκατό της ζήτησης FRP.

Ωστόσο, το 2019, η ζήτηση για εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών επηρεάστηκε από την επιβράδυνση της παραγωγής αυτοκινήτων στην ΕΕ. Η ζήτηση από την αγορά κτιρίων και κατασκευών παρέμεινε σταθερή.

επίπεδης-έλασης-αλουμινίου

Πηγή: european-aluminium.eu

Απάντηση