Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Ανάδοχος για την υποστήριξη λειτουργίας του πληροφοριακού

υποστήριξη-πληροφοριακού-συστήματος-Εξοικονομώ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση κατακύρωσης για τη σύναψη σύμβασης του έργου «Υποστήριξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος επιδότησης ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», η οποία αφορά στο λογισμικό που αναπτύχθηκε για τα Προγράμματα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ και Εξοικονομώ – Αυτονομώ.


Σύμφωνα με την απόφαση, το ΥΠΕΝ προχώρησε στην κατακύρωση του έργου «Υποστήριξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος επιδότησης ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» στην εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και την ανακήρυξή της ως αναδόχου του εν λόγω έργου.

Υπενθυμίζουμε πως μεταξύ των υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι παρακάτω:

  • Διορθώσεις σφαλμάτων
  • Απάντηση σε απορίες και παροχή υποστήριξης
  • Βοήθεια σε αναζήτηση πληροφοριών
  • Αιτήματα για επεξεργασία δεδομένων και ανάπτυξη αναφορών
  • Βελτιστοποίηση στο λογισμικό, όπου είναι εφικτό με μικρές παρεμβάσεις, ώστε να βελτιωθεί η ανταπόκριση μέσω τροποποίησης υφιστάμενων Λειτουργικοτήτων

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως το έργο θα υλοποιηθεί μέσω των εξής παραδοτέων:

  • 1η Έκθεση-αναφορά του Αναδόχου που θα αντιστοιχεί στο διάστημα ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, στην οποία θα περιγράφεται διακριτά για τον Β’ Κύκλο του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ και για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ, η συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος καθώς και όλες οι ενέργειες τροποποίησης και υποστήριξης που θα έχουν παρασχεθεί.
  • 2η Έκθεση-αναφορά του Αναδόχου που θα αντιστοιχεί στο διάστημα ενός μηνός από τη λήξη του 1ου Παραδοτέου, στην οποία θα περιγράφεται διακριτά για τον Β’ Κύκλο του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ και για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ, η συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος καθώς και όλες οι ενέργειες τροποποίησης και υποστήριξης που θα έχουν παρασχεθεί.
  • 3η Έκθεση-αναφορά του Αναδόχου που θα αντιστοιχεί στο υπόλοιπο διάστημα από τη λήξη του 2ου Παραδοτέου μέχρι την λήξη της σύμβασης, στην οποία θα περιγράφεται διακριτά για κάθε ενεργό κύκλο του Προγράμματος η συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος καθώς και όλες οι ενέργειες τροποποίησης και υποστήριξης που θα έχουν παρασχεθεί.

Απάντηση