Εξόφλησε ο ΛΑΓΗΕ την Παραγωγή ΑΠΕ Φεβρουαρίου 2016

Ο ΛΑΓΗΕ με τις νέες εντολές προς στις Τράπεζες ολοκλήρωσε την Τρίτη 13/9 την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Φεβρουαρίου 2016.

Απάντηση