Εξειδικευμένο Διεθνές Workshop του ΙΕΝΕ για την ενεργειακή ασφάλεια της ΝΑ Ευρώπης και το ρόλο του LNG στις 4 – 5 Ιουλίου

Workshop "Energy Security in SE Europe and the Role of LNG"

Το ΙΕΝΕ διοργανώνει, στις 4&5 Ιουλίου, ένα υψηλού επιπέδου διεθνές workshop, με τίτλο «Energy Security in SE Europe and the Role of LNG», το οποίο έχει στόχο την διερεύνηση των επιπτώσεων που έχει η αυξανόμενη ζήτηση φυσικού αερίου και ο ρόλος του LNG για την ενεργειακή ασφάλεια της ΝΑ Ευρώπης.

[su_spacer size=”10″]Κορυφαίοι αναλυτές στα θέματα της ενεργειακής ασφάλεια και του LNG από την περιοχή, αλλά και ευρύτερα, θα συμμετάσχουν ως ομιλητές στη σημαντική αυτή εκδήλωση του ΙΕΝΕ και θα εξετάσουν τόσο την υφιστάμενη κατάσταση όσο και τις προβλέψεις και προοπτικές για την ενεργειακή ζήτηση και τεχνολογία.

Μάλιστα, πάνω από 20 ομιλητές και panelists από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στο workshop, εκπροσωπώντας μερικούς από τους κορυφαίους ενεργειακούς «παίκτες» της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης, αλλά και κάποιες από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον κλάδο του LNG σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το εντατικό αυτό διεθνές workshop, το οποίο θα διαρκέσει 1 ½ ημέρα, θα παράσχει σε όλους τους συμμετέχοντες τις πιο επικαιροποιημένες πληροφορίες και αναλύσεις στο κρίσιμο ζήτημα της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας και του όλο και πιο βαρύνοντος ρόλου που διαδραματίζει σε αυτή το LNG.

Τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου είναι το ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso, στη Βουλιαγμένη.

Τα τελευταία χρόνια η διαθέσιμη και σχεδιαζόμενη αποθηκευτική δυναμικότητα για LNG στη ΝΑ Ευρώπη έχει αναδειχθεί ως βασικός παράγων ενίσχυσης της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τη μελέτη του ΙΕΝΕ “The Outlook for a Natural gas Trading Hub in SE Europe” (2014), η υπόγεια συνολική αποθηκευτική δυναμικότητα (UGS) στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης υπολογίζεται σήμερα σε 13,64 bcm, και θεωρείται ότι μόλις και επαρκεί για την κάλυψη των περιοδικών «εξάρσεων» στη ζήτηση, αλλά, ωστόσο, δεν θεωρείται αρκετή για τις ανάγκες του ενεργειακού σχεδιασμού και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας των διαφόρων ενεργειακών συστημάτων της περιοχής.

Έτσι, το LNG, το τελευταίο διάστημα, θεωρείται ως εναλλακτική επιλογή κατάλληλη να καλύψει τις περιοδικές ανάγκες του δικτύου κατά τις παρατεταμένες περιόδους αιχμής στη ζήτηση αερίου.

Ας σημειωθεί, εξάλλου, ότι σήμερα μόνο η Ελλάδα και η Τουρκία, από όλες τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, χρησιμοποιούν το LNG ως συμπληρωματικό καύσιμο για τη λειτουργία των εθνικών τους συστημάτων φυσικού αερίου, ενώ μια σειρά από νέα πρότζεκτ πρόκειται σύντομα να τεθούν σε λειτουργία.

Περισσότερες πληροφορίες για το workshop, το πρόγραμμα και τις πληροφορίες εγγραφής είναι διαθέσιμες στο σχετικό banner του iene.gr

Απάντηση