Έξι φωτοβολταϊκοί σταθμοί σε κτίρια της Καλαμάτας

φωτοβολταϊκοί-σταθμοί

Το Δημοτικό Συμβούλιο, στην τελευταία του συνεδρίαση, ενέκρινε την αναγκαιότητα λήψης δανείου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.


Για το λόγο αυτό, σύμφωνα και με το δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής, θα ληφθεί δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 186.000 ευρώ.

Ο Δήμος Καλαμάτας, με τον τρόπο αυτό, επιδιώκει τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όσο το δυνατόν περισσότερα δημοτικά κτίρια.

Για το σκοπό αυτό, έχει ξεκινήσει η εκπόνηση μελέτης για την προμήθεια και εγκατάσταση 6 φωτοβολταϊκών σταθμών σε δημοτικά κτίρια, ως εξής: Δ΄ και Ε΄ Παιδικοί Σταθμοί, κτίριο οδού Θουκυδίδου, 10ο Δημοτικό Σχολείο, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και Δημαρχείο Καλαμάτας στην οδό Αθηνών 99.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η τοποθέτηση σε κάθε κτίριο ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), ισχύος 20 kwp.

Με τη χρήση του ενεργειακού συμψηφισμού, συμψηφίζεται η κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέργεια με την παραχθείσα από το φωτοβολταϊκό σταθμό.

Η ένταξη της προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών θα υπαχθεί σε σχετικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι αναγκαίοι πόροι προέρχονται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και κατά 25% από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το δάνειο θα έχει διάρκεια έως 12 έτη.

Πηγή: energia.gr

Απάντηση