EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ… Ισχυρή & αξιόπιστη!

Αποστολή και στόχος της εταιρείας EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ είναι να αποτελεί ένα υψηλής αξίας συνεργάτη για τους πελάτες της παρέχοντας υψηλού επιπέδου ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα αλουμινίου, επαγγελματική υποστήριξη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, εκπληρώνοντας παράλληλα τις δεσμεύσεις της απέναντι στην κοινωνία, τα στελέχη και το περιβάλλον. Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. είναι η γνωστότερη εταιρεία διέλασης στην Ελλάδα.

Ιδρύθηκε το 1975 από τον Λυμπαρίτ Τ. Τζιρακιάν και έκτοτε αναπτύσσεται με συνεχείς επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, τεχνολογία και σε ανθρώπινο δυναμικό. Σήμερα 39 έτη αργότερα έχει υλοποιήσει το στόχο της να γίνει μία από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες εταιρίες αλουμινίου στην Ελλάδα με περισσότερους από 350 υπαλλήλους. Βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής EUROPA PROFIL είναι η σταθερότητα και η δυναμική.

Τα χαρακτηριστικά αυτά πηγάζουν από την πολυετή παρουσία στην αγορά, το διαρκώς εξελισσόμενο μέγεθός, το οργανωμένο δίκτυο, τη θέση της στη συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή αλλά και την κερδοφόρα επιχειρηματική της δραστηριότητα. Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά η εταιρεία λειτουργεί σήμερα πρωταγωνιστικά στην αγορά με προσήλωση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει στο δίκτυο της, τους συνεργάτες της και τους τελικούς χρήστες.

Τα προϊόντα της EUROPA

Τα προϊόντα της EUROPA χρησιμοποιούνται σε ποικίλες εφαρμογές των κατασκευών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βαριάς βιομηχανίας και σε άλλους σχετικούς κλάδους, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό κατάλογο προϊόντων για την Ελληνική και Διεθνή αγορά. Επίσης, η εταιρεία διακρίνεται για τη δυνατότητα της να διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τη τάση των τελικών προϊόντων συνδεδεμένων με υψηλές προδιαγραφές σχεδιασμού και πιστοποίησης. Για αυτό και έχει υψηλό μερίδιο αγοράς σε συστήματα αλουμινίου στην Ελληνική αγορά ενώ διαθέτει και άλλου τύπου προϊόντα όπως οι θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, πάνελ, βιομηχανικά προφίλ και επι σχεδίω κ.λπ.

Η οργάνωση της εταιρείας έχει τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:
• Περίπου 1800 πιστοποιημένους και εκπαιδευμένους κατασκευαστές αλουμινίου
• Ισχυρή διαφημιστική και προωθητική παρουσία σε όλα τα μέσα επικοινωνίας
• Αξιόπιστο και στενά συνδεδεμένο με την πολιτική της εταιρίας δίκτυο εμπόρων σε όλη την Ελλάδα
• Δίκτυο από εταιρικές εκθέσεις με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη των συνεργατών της εταιρίας
• Δίκτυο με πάνω από 50 εκθέσεις κατασκευαστών με την ονομασία EUROPA CLUB
• Γραμμή εξυπηρέτησης ιδιωτών & τεχνικής υποστήριξης
• Πρόγραμμα επιβράβευσης συνεργατών
• Περισσότερα από 50 πιστοποιημένα προϊόντα για τον κατασκευαστή αλουμινίου σε Κοινοποιημένα εργαστήρια της Ελλάδας και του Εξωτερικού
• Καθημερινή τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών αλουμινίου
• Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης με εξειδικευμένους έμπειρους βιομηχανικούς σχεδιαστές
Παράλληλα, η EUROPA εξυπηρετεί τη ζήτηση για ενημέρωση σε αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, γραφεία μελετών και ενεργειακούς επιθεωρητές. Πιο συγκεκριμένα, είναι σε θέση να παρέχει με αξιοπιστία σε κάθε ενδιαφερόμενο εμπεριστατωμένες πληροφορίες, πολύτιμες συμβουλές και έγκυρες τεχνικές μελέτες για όλα τα προϊόντα της , καθώς και να προτείνει λύσεις σε οτιδήποτε προκύψει σχετικά με αυτά.

Εγκαταστάσεις Παραγωγής

Τα κεντρικά γραφεία της EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. και οι εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται λίγο έξω από την Αθήνα στη βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων.
Η συνολική έκταση όπου λειτουργούν οι σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής είναι 177,000 τμ.

Στο χώρο λειτουργούν οι εξής μονάδες παραγωγής:

Αυτοματοποιημένες γραμμές διέλασης

Τρεις (3) αυτοματοποιημένες γραμμές διέλασης με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 24,000 τόνων προφίλ αλουμινίου
Σήμερα η EUROPA διαθέτει πάνω από 1,200 ενεργούς κωδικούς προφίλ και πάνω από 4,000 μήτρες.

Αυτοματοποιημένες γραμμές ηλεκτροστατικής βαφής

Τρεις (3) αυτοματοποιημένες γραμμές Ηλεκτροστατικής Βαφής με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 25,000 τόνων. Οι δύο από αυτές είναι κάθετες, υψηλής απόδοσης και συνεχούς ροής, ενώ η τρίτη είναι οριζόντια γραμμή παραγωγής.

Διακοσμητική μονάδα βαφής

Σύγχρονη διακοσμητική μονάδα βαφής τύπου ξύλου με τέσσερις (4) γραμμές.
Οι δύο γραμμές είναι για προφίλ και οι άλλες δύο για πάνελ αλουμινίου.

Ρομποτική διαχείριση αποθήκης

Αυτοματοποιημένο ρομποτικό σύστημα διαχείρισης αποθήκης που χειρίζεται 1,400 θέσεις για προφίλ αλουμινίου.

Τμήμα ειδικών κατεργασιών

Τμήμα ειδικών κατεργασιών που περιλαμβάνει μία γραμμή κοπής, μία γραμμή διάτρησης και άλλες εργασίες κατεργασίας και επεξεργασίας.

Ειδικές θερμικές κατεργασίες

Ειδικές θερμικές κατεργασίες παραγώγων διέλασης που διασφαλίζουν τις καθορισμένες μηχανικές ιδιότητες.

Έρευνα και Ανάπτυξη

Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης συστημάτων αλουμινίου.

Προσανατολισμός στο Marketing

H EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ A.B.E. αποτελεί έναν οργανισμό προσανατολισμένο στο Marketing. Στρατηγικές, δομές και νοοτροπία που αντανακλούν τις βασικές αξίες της εταιρείας συνδυάζονται κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι προωθητικές ενέργειες να επικοινωνούν με τον πιο καθαρό τρόπο τις θέσεις της εταιρείας και των προϊόντων της αλλά και να δημιουργούν την επώνυμη ζήτηση των προϊόντων της.
Συγκεκριμένες ενέργειες έχουν αναπτυχθεί στη διάρκεια των ετών.

Πιο συγκεκριμένα:
• έρευνες αγοράς που σηματοδοτούν τις ανάγκες των πελατών και των τελικών καταναλωτών
• πρωτοποριακές προωθητικές ενέργειες και χρήση νέων μέσων μαζικής επικοινωνίας προς τους ιδιώτες καταναλωτές, αρχιτέκτονες και κατασκευαστές αλουμινίου
• ανάπτυξη προϊόντων, διαχείριση μαρκών προϊόντων και καινοτομία μέσα από ένα δυναμικό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
• ανάπτυξη εκθεσιακών χώρων συνεργατών κατασκευαστών
• επαγγελματική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση και χρήση στοιχείων και εργαλείων παρακολούθησης της αγοράς και των πελατών
• αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων προς ιδιώτες , αρχιτέκτονες , κατασκευαστές και εμπόρους • εφαρμογή του συστήματος επιβράβευσης πελατών
• σεμινάρια με ευρεία θεματολογία για το δίκτυό της
• εκδηλώσεις στις εγκαταστάσεις της
• ετήσια υλοποίηση επισκέψεων και εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα
• Χορηγίες σε εκδηλώσεις αρχιτεκτόνων
• πρωτοπορία στην ανάπτυξη των νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία και η τηλεπικοινωνίες για την αμεσότερη και καλύτερη ενημέρωση όλου του δικτύου της.

Καθ’ όλο το πέρασμα του χρόνου, η στρατηγική της EUROPA ήταν να προωθεί και να διαφημίζει τα προϊόντα της, στηρίζοντας τους συνεργάτες της και δημιουργώντας μαζί με τη βοήθεια τους ένα όνομα πασίγνωστο, που συνδέεται άμεσα στο μυαλό όλων:
• με την άψογη εφαρμογή
• την λειτουργικότητα
• την υψηλή αισθητική
• το τέλειο φινίρισμα και πάνω από όλα την απόλυτη ποιότητα, και την εμπιστοσύνη στο όνομα ΕUROPA.

Διαφήμιση
Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. έχει σταθερά εδώ και πολλά χρόνια συνεχή διαφημιστική παρουσία σε όλα τα μέσα, καθιστώντας την εταιρεία στην 1η θέση σε αναγνωρισιμότητα στο καταναλωτικό κοινό (μετρήσιμα στοιχεία από κλαδικές και καταναλωτικές έρευνες). Οι τηλεοπτικές προβολές αποτελούν αιχμή του δόρατος της διαφημιστικής παρουσίας της εταιρίας. Οι καμπάνιες της EUROPA συνεχίζουν και πραγματοποιούνται σε μία χρονική περίοδο που ο κατασκευαστικός κλάδος έχει «παγώσει» παρόμοιες ενέργειες. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν προβληθεί 3 διαφορετικές καμπάνιες, η βραβευμένη «Giona Project», τα «Συστήματα ρολού EUROPA, τα έξυπνα» και η «Σήτα Europa», στοχεύοντας σε συγκεκριμένα προϊόντα της εταιρείας και συνδέοντάς τα με τις ανάγκες των καταναλωτών. Παράλληλα με τις τηλεοπτικές διαφημιστικές καμπάνιες, η EUROPA πρωτοπορώντας ακόμα μια φορά ξεκίνησε πρώτη και με διαφορά, μια νέα καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αλλιώς social media με σκοπό να προσεγγίσει ένα νέο κοινό το οποίο αποτελεί σήμερα αλλά και μελλοντικά τους ανθρώπους που ψάχνουν την αναλυτική ενημέρωση και διενεργούν εις βάθος έρευνα πριν πάρουν την σημαντική απόφαση αγοράς. Ειδικά σε ένα προϊόν όπως τα κουφώματα, τα οποία αποτελούν μια επένδυση ζωής για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο, και είναι σημαντικός παράγοντας του καθημερινού κόστους λειτουργίας μέσα σε αυτό!

Οι σελίδες της εταιρείας σε Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση, ενώ υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση προς τους συνεργάτες κατασκευαστές να συνδέονται με αυτές για να ενημερώνονται άμεσα στις εξελίξεις και τα νέα της εταιρείας αλλά και να βλέπουν τις τάσεις της αγοράς και τις ανάγκες από τους χιλιάδες άτομα που είναι συνδεδεμένοι με την EUROPA και αποτελούν δυνητικούς πελάτες! Οι παραπάνω σελίδες ενημερώνονται πλέον σε καθημερινή βάση με φωτογραφίες και κείμενα, με διαγωνισμούς, νέα προϊόντα, συγκεντρώνοντας ενέργειες που γίνονται σε αυτό το περιβάλλον και δημιουργώντας περισσότερο ενδιαφέρον στους επισκέπτες. Επιπλέον, μέσα στο 2014 η EUROPA παρουσίασε το νέο της site, ενισχύοντας την αμφίδρομη επικοινωνία και την πληροφόρηση προς όλα τα κοινά-στόχους της εταιρίας. Η επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας, με σύγχρονο σχεδιασμό και αισθητική, καθώς και μεγάλες εικόνες, περιέχει χρηστικές πληροφορίες που απευθύνονται τόσο στο εμπορικό δίκτυο και τους συνεργάτες κατασκευαστές, όσο και στους τελικούς καταναλωτές.

Παράλληλα, υπάρχει πλέον νέα ενότητα που απευθύνεται στους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς. Εκτός από το www.profil.gr, η εταιρεία έχει δημιουργήσει 2 microsites ειδικού σκοπού. Το antikatastasikoufomaton.gr περιέχει πληροφορίες στον ιδιώτη για το πώς μπορεί να αντικαταστήσει τα παλαιά του κουφώματα και για τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που θα έχει. Επίσης, μέσα σε αυτό λειτουργεί και το blog της EUROPA που ενημερώνει άμεσα για τα νέα της εταιρείας αλλά και της οικοδομικής αγοράς γενικότερα. Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει και σε ένα ειδικό εργαλεία που βρίσκει κανείς μέσα από το antikatastasikoufomaton.gr. Εκεί, λοιπόν, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή εξοικονόμησης ενέργειας, βοηθώντας έτσι τον καταναλωτή να επιλέξει το κατάλληλο σύστημα αλουμινίου για τις ανάγκες του. Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαφημιστικής καμπάνιας Giona Project, το Πείραμα της Γκιώνας, η εταιρεία δημιούργησε το αντίστοιχο microsite, μέσα από το οποίο μπορούσε κανείς να ενημερωθεί για την Ενέργεια Κοινωνικής Ευθύνης της EUROPA, ενώ έπαιρνε μέρος και σε μεγάλο διαγωνισμό με δώρα αξίας πάνω από €13500! Προϊόντα Η προϊοντική γκάμα της EUROPA διαρκώς εμπλουτίζεται ακούγοντας τις ανάγκες της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα:
• Τα συστήματα Prima, η νέα μάρκα αλουμινίου από την EUROPA, ακριβώς στην ανάγκη και στην τάση της αγοράς
• Οι θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας με τα υψηλότερα πιστοποιητικά αντιδιάρρηξης και με τη μεγαλύτερη γκάμα επιλογών σε μοντέλα και πάνελ
• Τα ρολά ασφαλείας EUROPA 999 με την υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα για αερισμό του σπιτιού.
• Πλήρης γκάμα συστημάτων σήτας για κάθε εφαρμογή με την προσθήκη της EUROPA PLISSE Deluxe και της EUROPA FLEXA
• Συνεχείς βελτιώσεις μικρού εύρους όπου απαιτείται
Τα παραπάνω είναι μερικά από τα εργαλεία που δίνουν περισσότερη ευελιξία στους συνεργάτες της εταιρείας να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς και δυνατότητα να καλύψουν ένα ευρύτερο φάσμα κατασκευών αλλά και αναγκών. Εταιρικές παρουσιάσεις – σεμινάρια Η EUROPA δίνει μεγάλη σημασία στην διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση του κατασκευαστή – συνεργάτη της.
Σ’ αυτά τα πλαίσια, συνεχίζεται με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της EUROPA για κατασκευαστές αλουμινίου. Οι παρουσιάσεις, οι οποίες έρχονται να συμπληρώσουν τις επισκέψεις των τεχνικών πωλήσεων, πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε κατά τόπους πόλεις που έχει η εταιρεία εμπορική παρουσία.

Η θεματολογία των παρουσιάσεων περιλαμβάνει νεότερα στοιχεία της εταιρείας, διαφημιστικές ενέργειες καθώς και δεδομένα για τα προϊόντα, τις εξελίξεις και τις βελτιώσεις τους. Τα σεμινάρια αυτά εμπλουτίζονται με τεχνικές πωλήσεων και νέων κοινωνικών δικτύων (social media), ώστε να μπορούν οι συνεργάτες κατασκευαστές να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τελικό καταναλωτή, συμβαδίζοντας με τις νεότερες εξελίξεις. Με βάση τα παραπάνω, η EUROPA είναι αισιόδοξη για την πορεία της στην αγορά, εσωτερική και διεθνή και προσκαλεί όλους τους κατασκευαστές να γίνουν μέλη του δικτύου της με γνώμονα τη συνεργασία και το αμοιβαίο όφελος για προοπτική στο μέλλον.

[images_grid auto_slide=”no” auto_duration=”1″ cols=”three” lightbox=”yes” source=”media: 13155,13156,13158,13161,13162,13165,13167,13170,13172″][/images_grid]

Απάντηση