Ετήσια αύξηση για τις τιμές Παραγωγού στις Κατασκευές

παραγωγού

Ετήσια αύξηση 7,1% σημείωσε το πρώτο τρίμηνο του 2019 ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία.


Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το πρώτο τρίμηνο του 2019 ανήλθε στις 110,08 μονάδες (με βάση 2015=100,0), σημειώνοντας αύξηση 2,4% έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2018.

Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 7,1%.

Κατά τύπο έργου σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 4,2% στα κτίρια και 17,6% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Εξάλλου, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές για το πρώτο τρίμηνο του 2019 ανήλθε στις 182,75 μονάδες (με βάση 2015=100,0), σημειώνοντας αύξηση 12,8% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2018.

Κατά τύπο έργου, άνοδος της τάξης του 20,1% σημειώθηκε στα κτίρια ενώ μείωση της τάξης του 21,6% παρατηρήθηκε στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Πηγή: cna.org.cy

Απάντηση