Etem: Η πρώτη εταιρεία διέλασης αλουμινίου στην Ελλάδα

Etem Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου

Η Etem είναι μία πρωτοπόρος εταιρεία διέλασης αλουμινίου που κατατάσσεται μεταξύ των πιο πολλά υποσχόμενων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1971 και είναι η πρώτη εταιρεία σχεδιασμού και παραγωγής ολοκληρωμένων αρχιτεκτονικών συστημάτων και προφίλ αλουμινίου για βιομηχανικές εφαρμογές στην Ελλάδα.

Με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα που υπερβαίνει τους 40.000 τόνους, η Etem εγγυάται συνεχή και αδιάλειπτη παράδοση σε όλους τους πελάτες.

Με συνεχείς καινοτομίες και επενδύσεις σε εξοπλισμό υποδομής και προσωπικό, η Etem είναι μία διεθνής εταιρεία με εξαγωγές που υπερβαίνουν το 70% της παραγωγικής δυναμικότητάς της και παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αξίζει να αναφερθούν οι Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, πολλές Βαλκανικές χώρες, Τουρκία, Λιβύη κ.ά.

Με εμπειρία που υπερβαίνει τα 45 χρόνια, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην παραγωγή αρχιτεκτονικών συστημάτων και προφίλ αλουμινίου για βιομηχανικές εφαρμογές, μπορούμε να εγγυηθούμε για την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών μας με προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και δημιουργούμε μαζί τους μακροχρόνιες σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, την ακεραιότητα και τη συνέπεια.

Η Etem κατέχει ισχυρή θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και επιδιώκουμε συνεχώς την ανάπτυξη σε νέες χώρες και αγορές.

Με αποτελεσματικές δομές, προσωπικό υψηλών προσόντων και συνεχή εκπαίδευση, εκπληρώνουμε το στρατηγικό μας στόχο: την κατανόηση και την ικανοποίηση των αναγκών κάθε ξεχωριστής αγοράς καθώς και τη διευκόλυνση των πελατών μας ώστε να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους.

Οι άνθρωποί μας προσφέρουν πολυάριθμες υπηρεσίες στους πελάτες μας, από την εκπαίδευση και την τεχνική υποστήριξη κατασκευαστών και εγκαταστατών κουφωμάτων παραθύρων και θυρών, μέχρι την πλήρη υποστήριξη του έργου καθ’ όλο τον κύκλο του.

Ξεκινώντας από την αρχική ιδέα, βοηθάμε τον ενδιαφερόμενο φορέα, το άτομο, τον επενδυτή ή το σχεδιαστή να επιλέξει το καλύτερο προϊόν ή την κατάλληλη λύση για τις απαιτήσεις του, διευκολύνουμε τον αρχιτέκτονα ή το μηχανικό να ορίσει τις προδιαγραφές του έργου και μπορούμε, επίσης, να προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη ή εκπαίδευση στον κατασκευαστή και στον εγκαταστάτη των προϊόντων Etem.

Στην Etem, στόχος μας είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων που βοηθούν στη βελτίωση της καθημερινότητάς μας στο περιβάλλον της κατοικίας, του επαγγελματικού χώρου ή της εργασίας.

Η Εταιρική κοινωνική ευθύνη στην Etem

Για την Etem, η Εταιρική Ευθύνη εστιάζεται σε ενέργειες που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία, την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Υλοποιούμε την εταιρική μας ευθύνη αναγνωρίζοντας την ανάγκη να είμαστε ενεργοί στην υποστήριξη και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις μας, να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους ανθρώπους μας και να επενδύουμε στην προστασία του περιβάλλοντος με συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα όπου τονίζεται η αξία της ανακύκλωσης.

Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της Etem αποτελεί το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται από την εταιρεία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2004.

Η Etem εφαρμόζει πιστά τις καλύτερες δυνατές πρακτικές σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος με σημαντικές επενδύσεις και λήψη μέτρων με στόχο τη βελτιστοποίηση του κύκλου παραγωγής, με την εφαρμογή νέων διαδικασιών με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της παραγωγής και την ελαχιστοποίηση κάθε πιθανότητας ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Όλα τα προϊόντα της Etem σχεδιάζονται με κύριο στόχο τη διατήρηση της ενέργειας στην εφαρμογή από τον τελικό χρήστη, αλλά δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και στη δυνατότητα ανακύκλωσής τους εκτός του κύκλου ζωής τους.

Η συνεισφορά της Etem στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι σημαντική, καθώς μεγάλο μέρος της παραγωγής μας προέρχεται από την ανακύκλωση αλουμινίου, μία διαδικασία κατά την οποία εξοικονομείται το 95% της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή προϊόντων αλουμινίου από πρωτογενές αλουμίνιο.

Βασική προτεραιότητα της Etem είναι η ασφάλεια στους χώρους εργασίας και γι’ αυτό, επενδύουμε συνεχώς στην εκπαίδευση των εργαζομένων μας.

Ο κύριος στόχος της Etem είναι «μηδενικά ατυχήματα» όσον αφορά στην υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού.Προκειμένου να επιτύχουμε αυτό το στόχο, ακολουθούμε πιστά ένα πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας.

Μισός αιώνας Ιστορία

ΕΤΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1971Η εταιρεία ιδρύθηκε ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
1976Μετατροπή της Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
1981Εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής ανοδίωσης αλουμινίου
1983Εγκατάσταση πρέσας διέλασης με δυναμικότητα 2.750 τόνων, τη μεγαλύτερη στα Βαλκάνια
1984Εισαγωγή στην αγορά νέων καινοτόμων σειρών προϊόντων (συστημάτων) αλουμινίου για αρχιτεκτονικές εφαρμογές, με την ονομασία «Σειρές E»
1994Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών
1997Πιστοποίηση της Etem σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN-ISO 9002:1994
1999Η Etem ιδρύει εγκαταστάσεις παραγωγής στη Σόφια (Βουλγαρία)
2000
  • Εγκατάσταση γραμμής διέλασης 5.000 τόνων, τη μεγαλύτερη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
  • Στρατηγική συνεργασία με την αυτοκινητοβιομηχανία BMW & AUDI για την κατασκευή εξαρτημάτων ακριβείας για διάφορα BMW & AUDI αυτοκίνητα
2001Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης (20.000 τ.μ.) στην Αθήνα
2002
  • Εγκατάσταση νέας κάθετης μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής για προφίλ αλουμινίου
  • Εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και φούρνου γήρανσης
2003Νέα γραφεία διοίκησης στην Ελλάδα
2004
  • Η Etem ιδρύει νέα θυγατρική εταιρεία στη Σερβία.
  • Εγκατάσταση νέας, εξαιρετικά αυτοματοποιημένης, κάθετης γραμμής ηλεκτροστατικής βαφής.
2005
  • Η Etem ιδρύει νέα θυγατρική εταιρεία στην Ουκρανία
  • Η Etem ιδρύει νέα θυγατρική εταιρεία στη Ρουμανία
2006Η Etem ξεκινά τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στη Λιβύη
2007Η Etem λαμβάνει πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN-ISO 14001:2004
2009Νέες εγκαταστάσεις παραγωγής συστημάτων PVC στη Βουλγαρία
2010
  • Εγκατάσταση δύο νέων γραμμών διέλασης, δυναμικότητας 1.800 και 2.800 τόνων, στη Βουλγαρία
  • Εγκατάσταση νέας οριζόντιας γραμμής ηλεκτροστατικής βαφής, υψηλής τεχνολογίας, στην Ελλάδα
2011Η Etem ιδρύει νέα θυγατρική εταιρεία στα Τίρανα (Αλβανία)

Απάντηση